5 MBAL Sofia - Начална страница

   5 Многопрофилна Болница за Активно Лечение-София ЕАД

Начална страница


Регистратура: 92 68 147

           В "Пета МБАЛ - София" ЕАД от 06.03.2017 г. до 06.04.2017 г. ще се извършват безплатни профилактични прегледи за деца на възраст до 18 години за белодробни заболявания и астма. Прегледите ще се извършват всеки понеделник и четвъртък от 10:30 ч. до 13:00 часа, в кабинет №217, ет.2 на територията на ДКБ към "Пета МБАЛ - София" ЕАД. 

Предварителното записване на желаещите да бъдат прегледани ще се извършва от 11:00 до 12:00 часа всеки работен ден на телефон 02/92 68 272.

            

           В "Пета МБАЛ - София" ЕАД от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. ще се провежда безплатен скрининг за измерване на кръвната захар на граждани.

Прегледите ще се извършват всеки вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 09:30 часа, в кабинет №208, ет.2 на територията на ДКБ към "Пета МБАЛ - София" ЕАД.

Предварителното записване на желаещите да бъдат прегледани ще се извършва от 8:00 до 15:00 часа всеки работен ден на телефон 02/92 68 128.

     

            В "Пета МБАЛ - София" ЕАД от 20.02.2017 г. до 20.03.2017 г. ще се проведат безплатни профилактични прегледи за рак на простатната жлеза.

Прегледите ще се извършват вторник и четвъртък от 12:00 до 15:00 часа, в кабинет №237, ет.2 на територията на ДКБ към "Пета МБАЛ - София" ЕАД.

Предварителното записване на желаещите да бъдат прегледани ще се извършва от 8:00 до 15:00 часа всеки работен ден на телефон 02/92 68 136.


 

На 15.02.2017 г. на територията на "Пета МБАЛ - София" ЕАД, официално започва да работи чисто нов ядрено магнитен резонанс ( ЯМР) последно поколение, 24 канален 1.5 Тесла със най – модерния софтуер.

 

Начало

Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” EАД, гр. София, е лечебно заведение с дългогодишни традиции. Тя е наследник на една от най- старите болници в София -  ” Клементинската ". През 1889г.по идея на католическия мисионер Тимотей Стороно и с подкрепата на Княгиня Клементина започва кампания за строеж на болница, а  Софийска община подарила земята- общо 30 декара. През юни 1890г. е положен основният камък на болницата. Откриването се състояло на 4 юни 1891г от Княгиня Клементина – майка на княз Фердинанд. Разкрити били 50 легла и в тази международна болница се приемали всякакви болни с изключение на заразно болни.В годините лечебното заведение е модернизирано и разширявано, била е военна, а по късно и хирургична болница.
На 16 юни 1937г.в тогавашната болница "Княгиня Клементина” намираща се на бул.”Ген.Столетов″67 е роден Симеон Княз Търновски.
Болницата е национализирана през април 1949г. В периода 1968г. до 1990г. е било водеща структура – лечебна и профилактична  в областта на работническото здравеопазване. От 1990 до 2000г.е Пета градска клинична болница, а през 2000г.е преобразувана съгласно Закон за лечебните заведения  в Пета МБАЛ-София-ЕАД. От 04.2009г. Болницата е 100% общинска собственост , регистрирана като Пета МБАЛ-София-ЕАД
През 118 – годишното си съществуване  болницата е изграждала материалната си база и  в момента е оборудвана със съвременна апаратура, разполага с квалифицирани специалисти и определено може да се твърди , че заема водещо място в системата на столичното здравеопазване.

 
 
     Ние очакваме да се грижим за Вашата настояща и бъдеща необходимост от болнично лечение. 
     Ваш във Вашето добро здраве
     Д-р Борил Петров Петров
     Изпълнителен директор
     Пета МБАЛ София ЕАД