5 MBAL Sofia - Начална страница

   5 Многопрофилна Болница за Активно Лечение-София ЕАД

Начална страница


Регистратура: 92 68 147

           

               „Пета МБАЛ – София” ЕАД закупи със собствени средства два броя нови, последно поколение цифрови ехографи клас Hight-End с разширени диагностични възможности. Единият от тях притежава и режим на контраст – усилена ехография (Low MI- High MI), както и последно поколение ендоскопска камера за извършване на лапароскопски операции и диагностични лапароскопии.

                Желаещите да се изследват с новата ехографската апаратура, могат да го извършат с направление от личния лекар, както и платено по ценоразпис на лечебното заведение. За информация на телефон: 02/ 92 68 145 и 02/ 92 68 149.

  

     На 15.02.2017 г. на територията на "Пета МБАЛ - София" ЕАД, официално започва да работи чисто нов ядрено магнитен резонанс ( ЯМР) последно поколение, 24 канален 1.5 Тесла със най – модерния софтуер.

 

Начало

Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” EАД, гр. София, е лечебно заведение с дългогодишни традиции. Тя е наследник на една от най- старите болници в София -  ” Клементинската ". През 1889г.по идея на католическия мисионер Тимотей Стороно и с подкрепата на Княгиня Клементина започва кампания за строеж на болница, а  Софийска община подарила земята- общо 30 декара. През юни 1890г. е положен основният камък на болницата. Откриването се състояло на 4 юни 1891г от Княгиня Клементина – майка на княз Фердинанд. Разкрити били 50 легла и в тази международна болница се приемали всякакви болни с изключение на заразно болни.В годините лечебното заведение е модернизирано и разширявано, била е военна, а по късно и хирургична болница.
На 16 юни 1937г.в тогавашната болница "Княгиня Клементина” намираща се на бул.”Ген.Столетов″67 е роден Симеон Княз Търновски.
Болницата е национализирана през април 1949г. В периода 1968г. до 1990г. е било водеща структура – лечебна и профилактична  в областта на работническото здравеопазване. От 1990 до 2000г.е Пета градска клинична болница, а през 2000г.е преобразувана съгласно Закон за лечебните заведения  в Пета МБАЛ-София-ЕАД. От 04.2009г. Болницата е 100% общинска собственост , регистрирана като Пета МБАЛ-София-ЕАД
През 118 – годишното си съществуване  болницата е изграждала материалната си база и  в момента е оборудвана със съвременна апаратура, разполага с квалифицирани специалисти и определено може да се твърди , че заема водещо място в системата на столичното здравеопазване.

 
 
     Ние очакваме да се грижим за Вашата настояща и бъдеща необходимост от болнично лечение. 
     Ваш във Вашето добро здраве
     Д-р Борил Петров Петров
     Изпълнителен директор
     Пета МБАЛ София ЕАД