Пета МБАЛ - София ЕАД

Пета многопрофилна болница за активно лечение - "София" ЕАД, гр. София, е лечебно заведение с дългогодишни традиции

Отделения

Пулмология

Текст

Гастроентерология

Текст

Кардиология

Текст

Нефрология

Текст