Безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години

От 20.02.2019 г. по инициатива на Столична община се организира извършването на

безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години които

не са имунизирани и реимунизирани.

Ваксини ще се поставят на деца и възрастни в Спешния кабинет на „Пета МБАЛ

–София” ЕАД , всеки делничен работен ден от 10:00 до 18:00 часа.

Желаещите за ваксиниране трябва да са клинично задрави, както и да нямат контакт с

остро заразно заболяване.

Необходими документи:

За възрастни:

Лична амбулаторна карта, медицинска документация за прекарани заболявания и

документ за направените до момента имунизации и реимунизации.

За деца:

Лична амбулаторна карта, медицинска документация за прекарани заболявания и

документ за направените до момента имунизации и реимунизации.