Г Р А Ф И К за явяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжности „Началник отделение” и „Главна медицинска сестра”,

Г  Р  А  Ф  И  К

 за явяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжности „Началник отделение” и „Главна медицинска сестра”, съгласно Заповед № 50/21.02.2022 г. по реда на подаване документите за кандидатстване

1 д-р Слави Иванов Филчев за н-к Педиатрия вх.№ 68/10.01.2022 9.30
2 д-р Костадин Крумов Зарков за н-к 1-во ХО вх.№ 74/10.01.2022 9.50
3 д-р Валентин Константинов Кърлев за н-к ОАИЛ вх.№ 80/11.01.2022 10.10
4 д-р Атанас Антонов Доков за н-к Урология вх.№ 92/11.01.2022 10.30
5 д-р Ивайло Николов Лефтеров за н-к Ендокринология вх.№ 107/12.01.2022 10.50
6 д-р Арман Варужан Тюрабян за н-к Гинекология вх.№ 130/13.01.2022 11.10
7 д-р Емилия Илиева Йонкова за н-к Микробиология вх.№ 133/14.01.2022 11.30
8 д-р Стефан Георгиев Стойчев за н-к Гастроентерология вх.№ 134/14.01.2022 11.50
9 доц. Цанко Николов Цанков за н-к 2-ро ХО вх.№ 139/14.01.2022 12.10
10 д-р Любомир Димитров Денчев за н-к Очни болести вх.№ 140/14.01.2022 13.00
11 д-р Олга Георгиева Богданова за н-к Кл.Патология вх.№ 191/21.01.2022 13.20
12 Пенка Рафаелова Христева за Главна мед.сестра вх.№ 233/26.01.2022 13.40
13 д-р Росен Йорданов Георгиев за н-к Пулмология вх.№ 242/27.01.2022 14.00
14 д-р Милен Георгиев Георгиев за н-к ОФРМ вх.№ 245/27.01.2022 14.20
15 д-р Венелин Николов Милушев за н-к ОФРМ вх.№ 246/27.01.2022 14.40
16 д-р Божидар Иванов Димов за н-к Кардиология вх.№ 254/28.01.2022 15.00

 

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ” Княгиня Клементина „– София  ЕАД