Дарение в борбата срещу COVID-19

Днес на 17.03.2020 г.„ОЗОН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, направи дарение от 30 000 лева на „Пета МБАЛ – София” ЕАД за закупуване на 1 брой респиратор за дихателна реанимация и закупуване на лични предпазни средства – защитно облекло, предпазни очила, предпазни маски и др., за персонала на лечебното заведение в борбата му срещу COVID-19.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО