ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ИЛИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ:

Предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр. “

Срок на договора: 2 /две/ години 

Във връзка с необходимостта от осигуряване на медицински изделия за пациентите на МБАЛ „Княгиня Клементина“- София ЕАД, незаплащани от НЗОК или от държавния бюджет, отправяме покана в срок до 24.06.2022г. да представите оферти за доставка на медицински изделия по приложената към настоящото обявление спецификация за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД.

Срок: Офертите се подават на хартиен носител в деловодството на болницата до 16:00 часа на 24.06.2022г. и трябва да съдържат описание на медицинските изделия по вид, търговска номенклатура (каталожни номера), производител, единични цени / с и без ДДС/ и принадлежност към вид дейности.

N Описание Код Наименование Производител Прогнозни количества
1 ХЕРНИАЛНИ МАКРОПОРОЗНИ ТРИИЗМЕРНИ МОНОФИЛАМЕНТНИ ПЛАТНА
1.1 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 11×06 см VTX1106 Versatex™ Medtronic 200
1.2 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 15×10 см VTX1510 Versatex™ Medtronic 200
1.3 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 15×15 см VTX1515 Versatex™ Medtronic 200
1.4 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 15×15 см с централен маркер за ориентация VTX1515M Versatex™ Medtronic 200
1.5 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 20×20 см с централен маркер за ориентация VTX2020M Versatex™ Medtronic 200
1.6 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 30×30 см с централен маркер за ориентация VTX3030M Versatex™ Medtronic 200
2 ЛЕКИ МАКРОПОРОЗНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
2.1 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM1106 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.2 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х07.5cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM1508 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.3 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х10cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM1510 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.4 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х15cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM1515 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.5 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 20х20cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM2020 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.6 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 30х30 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM3030 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.7 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 45х30cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPM4530 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.8 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPMK1106 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
2.9 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2, с размери 15х07.5cm и дебелина на нишката от 0.6mm. PPMK1508 Parietene macroporous mesh Medtronic 200
3 ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ОЛЕКОТЕНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
3.1 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 6х11 см PPL0611X3 PARIETENE LIGHT Medtronic 200
3.2 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х10 см PPL1510X3 PARIETENE LIGHT Medtronic 200
3.3 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х15 см PPL1515 PARIETENE LIGHT Medtronic 200
3.4 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 20х20 см PPL2020 PARIETENE LIGHT Medtronic 200
3.5 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери30х30 см PPL3030 PARIETENE LIGHT Medtronic 200
4 САМОФИКСИРАЩИ СЕ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
4.1 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 12Х08 см TEM1208GL Parietex ™Mesh Products Medtronic 100
4.2 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 12Х08 см TEM1208GR Parietex ™Mesh Products Medtronic 100
4.3 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 14Х09 см TEM1409GL Parietex ™Mesh Products Medtronic 100
4.4 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 14Х09 см TEM1409GR Parietex ™Mesh Products Medtronic 100
4.5 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х09 см TEM1509G Parietex ™Mesh Products Medtronic 100
4.6 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х15 см TEM1515G Parietex ™Mesh Products Medtronic 100
4.7 Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от
монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво 12×08 см
PP1208DL Parietene™Mesh Products Medtronic 100
4.8 Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от
монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно 12×08 см
PP1208DR Parietene™Mesh Products Medtronic 100
5 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX  ОКРЪЖНОСТ
5.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. SYM9 Symbotex Medtronic 50
5.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. SYM12 Symbotex Medtronic 50
5.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. SYM15 Symbotex Medtronic 50
6 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX  ОКРЪЖНОСТ, С КОНЕЦ
6.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. SYM9F Symbotex Medtronic 50
6.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. SYM12F Symbotex Medtronic 50
6.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. SYM15F Symbotex Medtronic 50
7 ДВУКОМПОНЕНТНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX
7.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. SYM1510 Symbotex Medtronic 50
7.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. SYM2015 Symbotex Medtronic 50
7.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. SYM2520 Symbotex Medtronic 50
7.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. SYM3020 Symbotex Medtronic 50
7.5 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. SYM3728 Symbotex Medtronic 50
7.6 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. SYM4232 Symbotex Medtronic 50
8 ДВУКОМПОНЕНТНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX OS
8.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 8cm в диаметър при отворен перитонеум. SYM8OS Symbotex Medtronic 50
8.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15x10cm, при отворен перитонеум. SYM1510OS Symbotex Medtronic 50
8.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20x15cm, при отворен перитонеум. SYM2015OS Symbotex Medtronic 50
8.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25x20cm, при отворен перитонеум. SYM2520OS Symbotex Medtronic 50
8.5 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30x20cm, при отворен перитонеум. SYM3020OS Symbotex Medtronic 50
9 ДВУКОМПОНЕНТНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX С КОНЕЦ
9.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM1510F Symbotex Medtronic 20
9.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM2015F Symbotex Medtronic 20
9.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM2520F Symbotex Medtronic 20
9.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM3020F Symbotex Medtronic 20
9.5 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM3728F Symbotex Medtronic 20
9.6 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM4232F Symbotex Medtronic 20
10 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX – елипсовидни
10.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 17х10cm. SYM1710E Symbotex Medtronic 20
10.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. SYM2012E Symbotex Medtronic 20
10.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. SYM2515E Symbotex Medtronic 20
10.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. SYM3420E Symbotex Medtronic 20
11 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX – ДРУГИ, С КОНЕЦ
11.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 17х10cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM1710EF Symbotex Medtronic 20
11.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM2012EF Symbotex Medtronic 20
11.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM2515EF Symbotex Medtronic 20
11.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. SYM3420EF Symbotex Medtronic 20
12 ПЛАТНА ЗА ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ
12.1 Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 4,5 см, максимум 5 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; PCO4VP PARIETEX™ COMPOSITE VENTRAL PATCH Medtronic 20
12.2 Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 6,5 см, максимум 7 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; PCO6VP PARIETEX™ COMPOSITE VENTRAL PATCH Medtronic 20
12.3 Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 8,5 см, максимум 9 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; PCO8VP PARIETEX™ COMPOSITE VENTRAL PATCH Medtronic 20
13 ПЛАТНА АЗ ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ
13.1 Двукопонентно мултифиламентно полиестерно платно с антиадхезивна бриера изградена от свински колаген за диафрагмални и хиатални хернии, размери 8х8 см PCO2H1 Parietex™ Composite Hiatal Mesh Medtronic 20
13.2 Двукопонентно мултифиламентно полиестерно платно с антиадхезивна бриера изградена от свински колаген за диафрагмални и хиатални хернии, размери 9х9 см PCO2H3 Parietex™ Composite Hiatal Mesh Medtronic 20
13.3 Двукопонентно мултифиламентно полиестерно платно с антиадхезивна бриера изградена от свински колаген за диафрагмални и хиатални хернии, размери 8,5х8 см PCO2H4 Parietex™ Composite Hiatal Mesh Medtronic 20
14 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА ЗА ЛАПАРОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ
14.1 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 13X09 см LPG1309AL Lap Progrip Medtronic 30
14.2 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 13X09 см LPG1309AR Lap Progrip Medtronic 30
14.3 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 10X15 см LPG1510AL Lap Progrip Medtronic 30
14.4 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 10X15 см LPG1510AR Lap Progrip Medtronic 30
14.5 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 10X15 см LPG1510 Lap Progrip Medtronic 30
14.6 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 16Х12 см LPG1612 Lap Progrip Medtronic 30
14.7 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 16X12 см LPG1612AL Lap Progrip Medtronic 30
14.8 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 16X12 см LPG1612AR Lap Progrip Medtronic 30
14.9 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна. С размери 16X14 см LPG1614 Lap Progrip Medtronic 30
15 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА ОТ ЕСТЕСТВЕН КОЛАГЕН
15.1 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X1.50 X1 5001-150 Permacol Medtronic 20
15.2 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X0.50 X1 5001-50 Permacol Medtronic 20
15.3 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.00 X1 5110-100 Permacol Medtronic 20
15.4 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.50 X1 5110-150 Permacol Medtronic 20
16 ДРУГИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
16.1 Плоско полипропиленово платно за херниопластика PP3030 Parietene™ Medtronic 20
17 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА
17.1 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36 см рамо и 15 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. ABSTACK15 Absorbatack Medtronic 100
17.2 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 18 см рамо и 20 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. ABSTACK20S Absorbatack Medtronic 100
17.3 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36см рамо и 30 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. ABSTACK30 Absorbatack Medtronic 100
17.4 Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 10 броя такове в пълнител. RELTACK10R ReliaTack™ reloads Medtronic 100
17.5 Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 3 пълнителя с по 10 броя такове във всеки. RELTACK3X10 ReliaTack™ Medtronic 100
17.6 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, 30 хеликообразни фиксатора от титан 174006 Protack™ Medtronic 100
18 ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ TRIЕЕА
18.1 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm; 28мм диаметър на главата, дължина 22см TRIEEA28MT CIR STPLR TRIEE Medtronic 100
18.2 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm; 28мм диаметър на главата, дължина 22см TRIEEA28XT CIR STPLR TRIEE Medtronic 100
18.3 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm; 31мм диаметър на главата, дължина 22см TRIEEA31MT CIR STPLR TRIEE Medtronic 100
18.4 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm; 31мм диаметър на главата, дължина 22см TRIEEA31XT CIR STPLR TRIEE Medtronic 100
18.5 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm; 33мм диаметър на главата, дължина 35см TRIEEAXL33MT CIR STPLR TRIEE Medtronic 100
18.6 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm; 33мм диаметър на главата, дължина 35см TRIEEAXL33XT CIR STPLR TRIEE Medtronic 100
19 ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ EEA
19.1 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 21мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите EEA21 Circular Stapler with DST 21- Medtronic 200
19.2 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите EEA25 Circular Stapler with DST 25-4,8 Medtronic 200
19.3 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 28мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите EEA28 Circular Stapler with DST 28-4,8 Medtronic 200
19.4 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава,правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 31мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите EEA31 Circular Stapler with DST 31 Medtronic 200
19.5 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 33мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите EEA33 Circular Stapler with DST 33 Medtronic 200
19.6 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите EEA2535 Circular Stapler with DST 25-3,5 Medtronic 200
19.7 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 28мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите EEA2835 Circular Stapler with DST 28-3,5 Medtronic 200
19.8 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 21мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите и дълъг шафт EEAXL21 Circular Stapler with DST 21-4,8 Long Shaft Medtronic 200
19.9 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите и дълъг шафт EEAXL25 Circular Stapler with DST 25-4,8 Long Shaft Medtronic 200
19.10 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите и дълъг шафт EEAXL2535 Circular Stapler with DST 25-3,5 Long Shaft Medtronic 200
19.11 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 33мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите и дълъг шафт EEAXL33 Circular Stapler with DST 33-4,8 Long Shaft Medtronic 200
20 ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ PREMIUM
20.1 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 21мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите 111983 Premium Plus CEEA 21 Medtronic 200
20.2 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 25мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите 111985 Premium Plus CEEA 25 Medtronic 200
20.3 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 28мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите 111987 Premium Plus CEEA 28 Medtronic 200
20.4 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 31мм диаметър на главата, 26 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите 111989 Premium Plus CEEA 31 Medtronic 200
20.5 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 34мм диаметър на главата, 30 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите 111981 Premium Plus CEEA 34 Medtronic 200
ХЕМОРОИДАЛНИ УШИВАТЕЛИ
Хемороидален ушивател 33мм/ 3,5мм HEM3335 Medtronic 20
Хемороидален ушивател 33мм/ 4.8мм HEM3348 Medtronic 20
21 ЛИНЕАРНИ УШИВАТЕЛИ GIA
21.1 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA6025S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 60 Medtronic 200
21.2 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA6038S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 60 Medtronic 200
21.3 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA6048S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 60 Medtronic 200
21.4 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA8038S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 80 Medtronic 200
21.5 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA8048S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 80 Medtronic 200
21.6 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA10038S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 100 Medtronic 200
21.7 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите GIA10048S DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 100 Medtronic 200
22 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ GIA
22.1 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева GIA6025L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 60 Medtronic 300
22.2 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева GIA6038L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 60 Medtronic 300
22.3 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева GIA6048L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 60 Medtronic 300
22.4 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева GIA8038L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 80 Medtronic 300
22.5 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева GIA8048L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 80 Medtronic 300
22.6 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева GIA10038L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 100 Medtronic 300
22.7 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева GIA10048L DST Series ™GIA™Single Use Reloadable Staplers 100 Medtronic 300
23 ЛИНЕАРНИ УШИВАТЕЛИ TA
23.1 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA30V3S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.2 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 30мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA3035S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.3 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 30мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA3048S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.4 Механичен ушивател,еднократен,за налагане на троен линеен шев,с правоъгълно сечение на скобите,3,5мм височина на скобите,45мм дъжина на шева,възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA4535S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.5 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA4548S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.6 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA6035S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.7 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA6048S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.8 Механичен ушивател, еднократен ,за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 90мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA9035S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
23.9 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите TA9048S DST Series ™TA™Stapler Medtronic 50
24 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕАРНИ УШИВАТЕЛИ TA
24.1 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева TA30V3L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.2 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите ,3,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева TA3035L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.3 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 30мм дължина на шева TA3048L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.4 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева TA4535L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.5 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева TA4548L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.6 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева TA6035L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.7 Пълнител за механични ушиватели,с правоъгълно сечение на скобите,4,8мм височина на скобите,60мм дължина на шева TA6048L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.8 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите ,3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева TA9035L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
24.9 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева TA9048L DST Series ™TA™Loading Units Medtronic 50
25 РЪКОХВАТКИ ENDOGIA
25.1 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите на 4 степени до 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 6см, за отворена хирургия EGIAUSHORT Endo GIA™Ultra Universal Stapling System Medtronic 50
25.2 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите на 4 степени до 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 16см, за ендоскопска хирургия EGIAUSTND Endo GIA™Ultra Universal Stapling System Medtronic 50
25.3 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите на 4 степени до 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 26см, за ендоскопска хирургия EGIAUXL Endo GIA™Ultra Universal Stapling System Medtronic 50
25.4 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите в 2 степени 22 и 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм. до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 6см, за отворена хирургия 030449 Universal Stapling System Medtronic 50
25.5 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите в 2 степени 22 и 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм. до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 16см, за ендоскопска хирургия 030403 Universal Stapling System Medtronic 50
25.6 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите в 2 степени 22 и 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм. до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 26см, за ендоскопска хирургия EGIAUNIVXL Universal Stapling System Medtronic 50
26 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ ENDOGIA С АРТИКУЛАЦИЯ
26.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 30мм дължина на шева, 2мм височина на скобите 030450 Endo GIA™ 30-2 Medtronic 50
26.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 30мм дължина на шева, 2,5 мм височина на скобите 030451 Endo GIA™ 30-2,5 Medtronic 50
26.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 30мм дължина на шева,3,5 мм височина на скобите 030452 Endo GIA™ 30-3,5 Medtronic 50
26.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 2мм височина на скобите 030453 Endo GIA™ 45-2 Medtronic 50
26.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите 030454 Endo GIA™ 45-2,5 Medtronic 50
26.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите 030455 Endo GIA™ 45-3,5 Medtronic 50
26.7 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите 030456 Endo GIA™ 45-4,8 Medtronic 50
26.8 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 60мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите 030457 Endo GIA™ 60-2,5 Medtronic 50
26.9 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите 030458 Endo GIA™ 60-3,5 Medtronic 50
26.10 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите 030459 Endo GIA™ 60-4,8 Medtronic 50
27 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ ENDOGIA БЕЗ АРТИКУЛАЦИЯ
27.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с  два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 30мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите 030416 Endo GIA™30-2 Medtronic 50
27.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател  с два тройнитри реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 30мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите 030418 Endo GIA™30-2,5 Medtronic 50
27.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател  с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 30мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите 030419 Endo GIA™30-3,5 Medtronic 50
27.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите 030426 Endo GIA™45-2,0 Medtronic 50
27.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите 030425 Endo GIA™45-2,5 Medtronic 50
27.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите 030422 Endo GIA™45-3,5 Medtronic 50
27.7 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите 030423 Endo GIA™45-4,8 Medtronic 50
27.8 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 60мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите 030412 Endo GIA™60-2,5 Medtronic 50
27.9 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите 030414 Endo GIA™60-3,5 Medtronic 50
27.10 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите 030415 Endo GIA™60-4,8 Medtronic 50
28 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЕНДОСКОПСКИ УШИВАТЕЛИ Endo GIA TriStaple С ДВА ТРОЙНИ РЕДА  РЕДА СКОБИ С РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АРТИКУЛАЦИЯ
28.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 30мм дължина на шева EGIA30AVM Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 45мм дължина на шева EGIA45AV Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 45мм дължина на шева EGIA45AVM Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож в пълнителя, ртикулация на главата, 45мм дължина на шева EGIA45AMT Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 45мм дължина на шева EGIA45AXT Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 60мм дължина на шева EGIA60AVM Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.7 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 60мм дължина на шева EGIA60AMT Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
28.8 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 60мм дължина на шева EGIA60AXT Tri-Stapling Loading Units Medtronic 50
29 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ Endo GIA TriStaple С ИЗВИТ ДИСТАЛЕН КРАЙ
29.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2mm; 2mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 30мм дължина на шева EGIA30CTAV Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
29.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm; 3mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 30мм дължина на шева EGIA30CTAVM Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
29.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm; 4mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева EGIA45CTAMT Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
29.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2mm; 2mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева EGIA45CTAV Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
29.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm; 3mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева EGIA45CTAVM Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
29.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm; 4mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 60мм дължина на шева EGIA60CTAMT Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
29.7 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm; 3mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 60мм дължина на шева EGIA60CTAVM Tri-Stapling Loading Units – curves Medtronic 50
30 ДЪГООБРАЗНИ ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ Endo GIA Tristaple с два тройни реда различни по височина скоби и вграден нож 50
30.1 Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (3,0мм;3,5мм;4,0мм) с вграден нож EGIARADMT Endo GIA™ RADIAL RELOAD W TRI-STAPLE Medtronic 50
30.2 Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (2,0мм;2,5мм;3,0мм) с вграден нож EGIARADVM Endo GIA™ RADIAL RELOAD W TRI-STAPLE Medtronic 50
30.3 Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (4,0мм;4,5мм;5,0мм) с вграден нож EGIARADXT Endo GIA™ RADIAL RELOAD W TRI-STAPLE Medtronic 50
31 Пълнители EndoGIA С РЕЗОРБЕРУЕМО ПЛАТНО ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА ШЕВА
31.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож, артикулация на главата, 45мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева EGIATRS45AMT Endo GIA™ Reinforced Reload with Tri-Staple™ Technology Medtronic 30
31.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож, артикулация на главата, 45мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева EGIATRS45AXT Endo GIA™ Reinforced Reload with Tri-Staple™ Technology Medtronic 30
31.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож, артикулация на главата, 60мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева EGIATRS60AMT Endo GIA™ Reinforced Reload with Tri-Staple™ Technology Medtronic 30
31.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож, артикулация на главата, 60мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева EGIATRS60AXT Endo GIA™ Reinforced Reload with Tri-Staple™ Technology Medtronic 30
32 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛАПАРОСКОПСКИ ДОСТЪП- ТРОАКАРИ
32.1 VersaOne™ оптичен троакар с резбована  канюла  5х70 mm ONB5SHF VersaOne™ Medtronic 100
32.2 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 5х100 mm ONB5STF VersaOne™ Medtronic 100
32.3 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  5х150 mm ONB5LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.4 VersaOne™ оптичен троакар с 2 резбовани канюли 5х100 mm ONB5STF2C VersaOne™ Medtronic 100
32.5 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  11х100 mm ONB11STF VersaOne™ Medtronic 100
32.6 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  11х150 mm ONB11LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.7 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  12х70 mm ONB12SHF VersaOne™ Medtronic 100
32.8 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 12х100 mm ONB12STF VersaOne™ Medtronic 100
32.9 VersaOne™ оптичен троакар с гладка канюла 12х100 mm ONB12STS VersaOne™ Medtronic 100
32.10 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 12х150 mm ONB12LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.11 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 15×100 mm 6 ONB15STF VersaOne™ Medtronic 100
32.12 VersaOne™ троакар на Хасан с объл връх и устройство за фиксация, гладка канюла  12 mm 100 mm BPT12STS VersaOne™ Medtronic 100
32.13 VersaOne™ троакар с острие и резбована канюла  5х70 mm B5SHF VersaOne™ Medtronic 100
32.14 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  5х100 mm B5STF VersaOne™ Medtronic 100
32.15 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  5х70 mm B5SHS VersaOne™ Medtronic 100
32.16 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  5х100 mm B5STS VersaOne™ Medtronic 100
32.17 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  11х100 mm B11STF VersaOne™ Medtronic 100
32.18 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  11х100 mm B11STS VersaOne™ Medtronic 100
32.19 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  12х100 mm B12STF VersaOne™ Medtronic 100
32.20 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  12х150 mm B12LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.21 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  12х100 mm B12STS VersaOne™ Medtronic 100
32.22 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  12х150 mm B12LGS VersaOne™ Medtronic 100
32.23 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла  5 mm 70 mm NONB5SHF VersaOne™ Medtronic 100
32.24 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла  5 mm 100 mm NONB5STF VersaOne™ Medtronic 100
32.25 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла  5 mm 150 mm NONB5LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.26 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 11 mm 100 mm NONB11STF VersaOne™ Medtronic 100
32.27 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 12 mm 70 mm NONB12SHF VersaOne™ Medtronic 100
32.28 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 12 mm 100 mm NONB12STF VersaOne™ Medtronic 100
32.29 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с гладка канюла 12 mm 100 mm NONB12STS VersaOne™ Medtronic 100
32.30 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 12 mm 150 mm 6 NONB12LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.31 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 15 mm 100 mm 6 NONB15STF VersaOne™ Medtronic 100
32.32 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 15 mm 150 mm 6 NONB15LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.33 VersaOne™ универсална резбована канюла 5х100 mm UNVCA5STF VersaOne™ Medtronic 100
32.34 VersaOne™ универсална резбована канюла 5х70 mm UNVCA5SHF VersaOne™ Medtronic 100
32.35 VersaOne™ универсална резбована канюла 5х150 mm UNVCA5LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.36 VersaOne™ универсална резбована канюла 11х100 mm UNVCA11STF VersaOne™ Medtronic 100
32.37 VersaOne™ универсална резбована канюла  12х100 mm UNVCA12STF VersaOne™ Medtronic 100
32.38 VersaOne™ универс. гладка канюла 12х100 mm UNVCA12STS VersaOne™ Medtronic 100
32.39 VersaOne™ универсална резбована канюла  12х150 mm UNVCA12LGF VersaOne™ Medtronic 100
32.40 Кит за еднопортова хирургия за абдоминално или трансанално въвеждане, състоящ се от порт от гъвкава пластмаса с 4 отверстия и тюбинг за инсуфлация/евакуация на газ SILSPT5TA SILS™ Port Medtronic 100
32.41 Кит за еднопортова хирургия за абдоминално или трансанално въвеждане, състоящ се от порт от гъвкава пластмаса с 4 отверстия и тюбинг за инсуфлация/евакуация на газ, три 5мм канюли, един 5мм обтуратор с тъп връх, една 5-12мм канюла и един 12мм обтуратор SILSPT12TA SILS™ Port Medtronic 100
32.42 Игла за инсуфлация (Верес) 120мм 172015 Surgineedle™ Medtronic 100
32.43 Игла за инсуфлация (Верес) 150мм 172016 Surgineedle™ Medtronic 100
33 БАЛОННИ ТРОАКАРИ
33.1 Троакар “Хасан” 10 мм, с адаптор 5/7/8мм OMS-T10BT Auto Suture™ Medtronic 50
33.2 Балонен троакар кръгъл адаптор 5/7,8 OMS-T1OSB PDB™ Medtronic 50
33.3 Дисекционен балон за разделяне на тъкани с помпа, разтваряща оптимално балона след 30-40 ръчни напомпвания с въздух. Балонът е с обла форма. OMS-PDB1000 Spacemaker™ Medtronic 50
33.4 Дисекционен балон за разделяне на тъкани с помпа, разтваряща оптимално балона след 50 ръчни напомпвания с въздух. Балонът е с бъбрековидна форма. OMS-PDBS2 Spacemaker™ Medtronic 50
33.5 Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 10 – 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп. SMBTTRND Spacemaker™ Plus Medtronic 50
33.6 Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп. SMSBTRND Spacemaker™ Medtronic 50
33.7 Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с овален балон за достъп. SMSBTOVL Spacemaker™ Medtronic 50
34 ПОЛИМЕРНИ ЕКАРТЬОРИ (Wound protector)
34.1 LGE Полимерен екартьор 9-14CM WPLG914 SurgiSleeve™ Medtronic 50
34.2 Полимерен екартьор 5-9 см WPMD509 SurgiSleeve™ Medtronic 50
34.3 SML Полимерен екартьор 2.5-6CM WPSM256 SurgiSleeve™ Medtronic 50
34.4 XSM Полимерен екартьор WPXSM24 SurgiSleeve™ Medtronic 50
35 ЕНДОБЕГ
35.1 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 7,7 х 15см;
20,9см дължина на канюлата
250-30 Endo Cath™Products Medtronic 100
35.2 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 13 х 20,48см
20,9см дължина на канюлата
250-40 Endo Cath™Products Medtronic 100
36 ЕНДОКЕЧ
36.1 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 6,4 х 15см
29,5см дължина на канюлата; 190сс
173050G Endo Cath™Products Medtronic 20
36.2 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 13 х 23см, 29, 5см дължина на канюлата; 1500сс 173049 Endo Cath™Products Medtronic 20
36.3 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, преминава през троакар с диаметър 10мм, вместимост 275мл CATCH10 Reliacatch Medtronic 20
36.4 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, преминава през троакар с диаметър 12мм, вместимост 1200мл CATCH12 Reliacatch Medtronic 20
37 ЕНДОЛУУП
37.1 Ендо примка с водач 2/0 , 52см EL-20-L Surgitie Poly Medtronic 20
37.2 Ендо примка с водач 0 , 52см EL-21-L Surgitie Poly Medtronic 20
37.3 Ендо примка с водач 2/0 , 52см EL-22-LN Surgitie Poly Medtronic 20
37.4 Ендо примка с водач 0 , 52см EL-23-LN Surgitie Poly Medtronic 20
37.5 Ръкав за ендоскопска камера CS-01 20
37.6 Клипси YDTJ-B 20
38 ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ
38.1 Конец V-LOC* 90 3-0 VIO 45CM V20 VLOCM0624 V-Loc 90 Medtronic 100
38.2 Конец V-LOC* 90 2-0 VIO 45CM V20 VLOCM0625 V-Loc 90 Medtronic 100
38.3 Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с кукички 3-0, 1/2 26mm, 15 cm дължина на конеца, цвят виолетов. VLOCM0604 V-Loc 90 Medtronic 100
38.4 Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с кукички 3-0, 1/2 26mm, 23 cm дължина на конеца, цвят виолетов. VLOCM0644 V-Loc 90 Medtronic 100
38.5 V-LOC 180 резорбуруем Size 2-0 (3 Metric), 18 inches (45 cm) зелен  V-20 игла VLOCL0625 V-Loc 90 Medtronic 100
39 ДРУГИ
39.1 ENDO SLIDE* ендоскопски възлоизбутвач 174510 Endo Slide™ Medtronic 100
39.2 Игла за позициониране на конци 173022 Endo Close™ Medtronic 100
39.3 Касетка,заредена с 3 конеца 2-0,плетен полиестер,дължина 18см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев 170041 Endo Stitch™ triple-Stitch Medtronic 100
39.4 Касетка,заредена с  конец 2-0,плетен полиестер,дължина 18см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев, 12 конеца в опаковка 173021 Endo Stitch™ Single Medtronic 100
39.5 Касетка,заредена с  конец 2-0,плетен полиестер,дължина 120см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев, 12 конеца в опаковка 173023 Endo Stitch™ Single Medtronic 100
39.6 Ендоскопски граспери, 31см дължина 173030 Endo Grasp™ Medtronic 100
39.7 Ендоскопски граспер тип ENDO BABCOCK за еднократна употреба 10мм 174001 Endo Babcock™ Medtronic 100
39.8 Ендоскопски граспер тип ENDO CLINCH II 5мм 174317 Еndo Clinck™ II Medtronic 100
39.9 Ендоскопски ретрактор ENDO RETRACT II с 5 пръста 176647 Еndo Retract™ II Medtronic 100
39.10 Ендоскопски ножици, закривени, 31см дължина 176643 Endo Shears™ Medtronic 100
39.11 Ендоскопски дисектори, 31см дължина 176645 Endo Dissect™ Medtronic 100
39.12 Ендоскопски инструмент за автоматичен шев,диаметър 10мм,дължина 32см,с възможност за подаване на ендоскопската игла от единия на другия работен бранш 173016 Endo Stitch™ Medtronic 100
39.13 ENDOPEANUT 5MM – мек ретрактор- тампон, 5мм диаметър, дължина 45см 3 X4 в опаковка 173019 Endo Peanut™ Medtronic 100
39.14 Касетка,заредена с  3 конеца 2-0,плетен полиестер,дължина 120см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев 170044 Endo Stitch™ triple-Stitch Medtronic 100
39.15 SURGIWAND II 5MM – Инструмент за сукция-иригация без тръбна система за еднократна употреба, 34 см дължина на шафта 178081 Surgiwand™ II Medtronic 100
39.16 SURGIWAND II 5MM – Инструмент за сукция-иригация с тръбна система за еднократна употреба, 34 см дължина на шафта 178082 Surgiwand™ II Medtronic 100
40 ХЕМОСТАТИЧЕН ПАЧ Veriset
40.1 Хемо пач 2х4 см Hp0204E Veriset™ Medtronic 50
40.2 Хемо пач 5х10 см Hp0510E Veriset™ Medtronic 50
40.3 Хемо пач 8х16 см Hp0816E Veriset™ Medtronic 50
42 ТЪКАННО ЛЕПИЛО ЗА КОЖА
42.1 Тъканно лепило CM001 FLRXIFUZE CM001 Flexifuze™ Medtronic 50
44 ИНСТРУМЕНТИ LigaSure ЗА ЛАПАРОСКОПСКА Х-Я
44.4 LigaSure L-Hook 5mm 37CM, лапаро, комб с моноплярен режим, еднокр. LF5637 LigaSure™ Medtronic 50
45 ВЪТРЕОЧНИ ЛЕЩИ
45.1 Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, акрилна (хидрофобна) предварително хидрирана до 4%, моноблок (single piece), монофокална, асферична,без аберационна оптика, дължина 12.5мм, размер на оптиката 6мм, С-loop хаптики, А-константа 118.7 диоптри: от 0 до 34,0 в комплект с еднократен инжектор MX60 enVista Bausch+Lomb 50
INJ100 Injector Bausch+Lomb
45.2 Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, хидрофилна 26%, моноблок (single piece), монофокална,асферична,безаберацинна, дължина 10.5/10.7/11.0мм, размер на оптиката 6 мм, 4 точкова фиксация на хаптиките, А-константа 118.0,диоптри: от 0 до +30, в комплект с еднократен инжектор ADAPTAOP Adapt AO Bausch+Lomb 200
AI28 Injector Bausch+Lomb
45.3 Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-2 с PMMA  връх химически съединен, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12.5 мм, ангулация-5°, сферична, биконвексна, 360° ръб на оптиката, оптичен диапазон – от 6.0 до 30.0D, филтър за ултравиолетова светлина, Материал – хидрофобен акрилат < 0.5% водно съдържание. Рефракционен  индекс на материала – 1,55. А-константа 118.4. Размер на инцизията – 2,2-2,6. Презаредена в еднократен инжектор. Място за имплантиране – в сака. 150 I-sert 150 Hoya 150
45.4 I-Stream- Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, хибриден кополимер, моноблок (single piece), трифококална с допълнителна добавка от 3 диоптера за близка дистанция и 1,75 диоптера за средна дистанция, асферична, биконвексна с правоъгълен ръб на оптика и хаптика с 4-ри точкова фиксация,ангулация 5 градуса, диаметър на лещата 11мм, диаметър на оптиката 6мм, А-константа 118,2, диоптри: от 0 до 32,0. Презаредена в еднократен инжектор. Място за имплантиране – в сака. Размер на инцизия – 1,8 мм. ISP60L I-stream Md-tech 30
45.5 Мека вътреочна леща – моноблок , хаптики 2бр. хидрофобни с PMMA връх , модифицирано С , диаметър на оптиката-6 мм, външен диаметър-12.50 мм, ангулация-5°, aсферична,360° ръб на оптиката, оптичен диапазон – от 6.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър и филтър за синята светлина. Материал – хидрофобен акрилат.А-константа 118.4. Предварително заредена в инжектор с размер на инцизията – < 2.2 мм,място за имплантиране- в сака. 251 I-sert 251 Hoya 50
45.6 Мека вътреочна леща EDOF с удължен фокус  – моноблок с ръб, хаптики- 4бр. фенестрирани, диаметър на оптиката -6 мм, рефрактивна с EDOF център 2mm, външен диаметър-11.0 мм, ангулация-0°, aсферична,360° ръб на оптиката и хаптиките, оптичен диапазон – от 0 до 34.0D, ултравиолетов филтъp. Материал – хидрофобен акрилат<0.5% водно съдържание. Рефракционен  индекс на материала – 1,54.А-константа 118.6. Размер на инцизията – 1.8 – 2.4мм. Място за имплантиране- в сака. Предварително заредена в инжектор – еднократна употреба. SMART LuxSmart Bausch+Lomb 30
46 КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ
46.1 Оцветител-тарпан Блу-Трипаново синьо 0.6mg/ml, високопречистен разтвор за ендо приложение, флакон 1ml за еднократна употреба DTB106V Trypan blue Teknomek 150
46.2 Вискоеластик гел-2% натриев хиалуронат, вискозитет 40-60000 mPa.s, осмоларитет 250-350mOsmol/l, pH 7.0-7.5, 1.0ml  еднократна спринцовка с канюла 27G AJL Visc 2% AJL VISC 2% AJL Ophtalmics 300
46.3 Вискоеластик гел-3% натриев хиалуронат, вискозитет 160-200000 mPa.s, осмоларитет 250-350mOsmol/l, pH 7.0-7.5, 1.0ml  еднократна спринцовка с канула 25G AJL Visc 3% AJL VISC 3% AJL Ophtalmics 50
46.4 Вискоеластик гел- 2% хидроксипропил метилцелулоза HPMC, вискозитет2-4000 mPa.s, осмоларитет 250-350mOsmol/l, pH 7.0-7.5, 2.0ml  еднократна спринцовка с канюла 27G AJL Cell 2% AJL CELL 2% AJL Ophtalmics 200
47 Хиброфибърни хирургични покривни превръзки със сребро
47.1 Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2% сребърни йони 9см/15см 412010 Aquacel Ag Surgical 9см/15см ConvaTec 100
47.2 Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2% сребърни йони 9см/25см 412011 Aquacel Ag Surgical 9см/25см ConvaTec 100
47.3 Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма, размер 15см./15см. 413568 Aquacel Ag + Extra 15 см/15см ConvaTec 100
47.4 Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма, размер 20см./30см. 413569 Aquacel Ag + Extra 20см/30см ConvaTec 60
47.5 Стерилен, бактерициден хидрофибърен тампон с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма, размер  2см./45см. 413571 Aquacel Ag + Extra 2см/45см ConvaTec 100
47.6 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, размер: 15см./20см. 420806 Aquacel Ag Foam, размер: 15см./20см. ConvaTec 50
47.7 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, за пета, размер: 19,8см./14см. 420647 Aquacel Ag Foam,  за пета, размер: 19,8см./14см. ConvaTec 70
47.8 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, за сакрална област, размер: 20см./16,9см. 420648 Aquacel Ag Foam за сакрална област 20см./16,9см. ConvaTec 50
48 Комплекти за лечение на рани с отрицателно налягане
48.1 Малка превръзка от черна гъба с размери 10 х 7.5 х 3.3 см M8275051/5 V.A.C GranuFoam Small Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 20
48.2 Средна превръзка от черна гъба с размери 18 х 12.5 х 3.3 см M8275052/5  V.A.C GranuFoam Medium Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 20
48.3 Голяма превръзка /L/  от черна гъба с размери 26 х 15 х 3.3 см M8275053/5  V.A.C GranuFoam Large Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 20
48.4 Голяма превръзка /ХL/  от черна гъба с размери 60 х 30 х 1.5 см M8275065/5  V.A.C GranuFoam X-Large Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 20
48.5 Малка превръзка от гъба със сребърно покритие с размери 10 x 7.5 x 3.2 см M8275098/5  V.A.C GranuFoam Silver Small Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 40
48.6 Средна превръзка от гъба със сребърно покритие с размери 18 х 12.5 х 3.3 см M8275096/5  V.A.C GranuFoam Silver Medium Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 40
48.7 Голяма превръзка от гъба със сребърно покритие с размери 26 x 15 x 3.2cm см M8275099/5  V.A.C GranuFoam Silver Large Dressing Kit, 1бр. в оп. KCI 40
48.8 Малка превръзка от бяла гъба 10 x 7.5 x 1 см с порт за контрол на херметизацията, фолио M8275068/5 VAC WhiteFoam Small Dressing w/ SensaTRAC KCI 40
48.9 Голяма превръзка от бяла гъба 10 x 15 x 1 см с порт за контрол на херметизацията, фолио M8275067/5 VAC WhiteFoam Large Dressing w/ SensaTRAC , 1 бр. в оп. KCI 40
48.10 Стерилен Канистер /Контейнер/ 500ml с гел M8275063/5 V.A.C Canister with gel 500ml., 1 бр. в оп. KCI 100
48.11 Допълнителен комплект Фолио  M6275009/10 VAC Drape,  1 бр. в оп. KCI 40
48.12 Y-Конектор /стерилен/ M6275066/10  TRAC Y Connector, 1бр. в оп. KCI 20
48.13 Порт със самозалепваща подложка и контролиране на залепването. M8275057/10  SENSAT.R.A.C. Pad, 1бр. в оп. KCI 30
49 Анимикробно инцизионно фолио
49.1 АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО. от полиестерен филм. съдържащо 0.092 мг/кв.см, йодофор.висока степен на адхезия. Клас 3, гама стерилизация. Да осигуряват продължителна антимикробна активност до 7 часа и намаляване риска от хирургично замърсяване. 15x20cm зона на инцизия 10х20см 6635 6635 IOBAN 2 3M 50
49.2 АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО. от полиестерен филм. съдържащо 0.092 мг/кв.см., йодофор.висока степен на адхезия. Клас 3, гама стерилизация. Да осигуряват продължителна антимикробна активност до 7 часа и намаляване риска от хирургично замърсяване. 44x35cm зона на инцизия 34х35см 6640 6640 IOBAN 2, 34CM X 35 CM 3M 50
50 Консумативи  за дългосрочно ентерално хранене
50.1 Перкутанна гастростома сет  за дългосрочно ентерално хранене; тъканно съвместима сонда от полиуретан, прозрачна, идеална визуализация на Ro-контрастно вещество; канюла за пункции с обезопасена валва; скалпел за инцизия; ролка с двоен конец и апликатор;  ENFit накрайник за прикачване; размери CH 9, 15 и 20, дължини 30-35 см. 7751532; 7755644;7755642;7755643 Freka PEG-Set Gastral Fresenius Kabi 20
50.2 Мултилуменна трансназална сонда за гастриална декомпресия и ентерално йеюнално хранене; тъканно съвместима, идеална визуализация на Ro-контрастно вещество; интегриран тефлонов мандрен за инжектиране на контрастно вещество и лубрикант; ENFit накрайник; от полиуретан, прозрачна, MCT като лубрикант; CH 16/9, дължина 150 см 7750912/ 7981834 Freka Trelumina CH 16/9, 150 cm Fresenius Kabi 10
50.3 Двулуменна трансназална сонда за йеюнално ентерално хранене и гастриална декомпресия; тъканно съвместима; рентгеноконтрастна, полиуретанова тръба; маркировка на 10 см.; MCT като лубрикант; ENFit накрайник, CH16/8, дължина 270 см, за поставяне под ендоскопски контрол 7981833 Freka Easy In Fresenius Kabi 5
50.4 Хирургична йеюнална сонда CH 9 за ентерално хранене, тъканно съвместима; рентгеноконтрастна; полиуретанова тръба; вътрешен диаметър 1,9 мм., външен 2,9 мм.; дължина 75 см. 7755645 Freka FKJ-Set Fresenius Kabi 5
51 Консумативи за анестезиология
51.1 Специфичен мини сет за радиален, артериален достъп: Сетът включва артериален катетър 06 x 0,9 мм 20G/8см; фенестриран отлепващ се дрейп с адхезивно, плътно прилепващо прозорче;  Водещ катетър 0,5 мм/20 см. с прав, флексибилен връх; ултразвукова игла 20 G; 4 бр. тампони 115 Arterial catheter Vygon 200
51.2 Устройство за аспирация на мукус при деца. Сета се състои от контейнер и аспирационна тръбичка – различни френчове. 542/534 Mucus extractor Vygon 200
51.3 Педиатричен Ц.В.К 2луменен 3FR. Сета включва 1бр. Катетър, 1бр. Къса IV канюла, 1 прав водач, 1бр. Скалпел, 1бр. Спринцовка 5мл. Допълнителна фиксация. 157.114 Multicath Vygon 80
51.4 Сет – Антимикробни катетри със сребърни йони. 8155/8157 Multicath Antimicrobe Vygon 20
51.5 Ц.В.К Двулуменен 7,5 FR. Сета включва 1бр. Катетър, 1бр. Къса IV канюла, 1 прав водач, 1бр. Скалпел, 1бр. Спринцовка 5мл. Допълнителна фиксация. 157.207 Multicath 2 Vygon 300
51.6 Ц.В.К трилуменен 7,5 FR. Сета включва 1бр. Катетър, 1бр. Къса IV канюла, 1 прав водач, 1бр. Скалпел, 1бр. Спринцовка 5мл. Допълнителна фиксация. 155.207 Multicath 3 Vygon 300
Описание Реф. код Марка Производител
1 Стент за уретерално шиниране. Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 4,8Fr – 24/26/28/30cm. Тип отворен/отворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление с високо рентгеноконтрастен метален пръстен 40 см. Допълнително избутващо приспособление 70 см. Без водач. ROJS9524ST ROJS9526ST ROJS9528ST ROJS9530ST RocaJJ Soft / ECO KIT Rocamed
2 Стент за уретерално шиниране. Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 6Fr – 24/26/28/30cm. Тип отворен/отворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление с високо рентгеноконтрастен метален пръстен 40 см. Без водач. ROJS9624ST ROJS9626ST ROJS9628ST ROJS9630ST RocaJJ Soft / ECO KIT Rocamed
3 Стент за уретерално шиниране. Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 7Fr – 24/26/28/30cm. Тип отворен/отворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление с високо рентгеноконтрастен метален пръстен 40 см. Без водач. ROJS9724ST ROJS9726ST ROJS9728ST ROJS9730ST RocaJJ Soft / ECO KIT Rocamed
4 Стент за уретерално шиниране. Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 6Fr – 24/26/28cm. Тип отворен/отворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление със заключващ механизъм към катетъра, високо рентгеноконтрастен метален пръстен и дължина 40 см. Без водач. ROJF2624ST ROJF2626ST ROJF2628ST JJ FIRM – ECO KIT CONNECT Rocamed
5 Стент за уретерално шиниране. Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 7Fr – 24/26/28cm. Тип отворен/отворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление със заключващ механизъм към катетъра, високо рентгеноконтрастен метален пръстен и дължина 40 см. Без водач. ROJF2724ST ROJF2726ST ROJF2728ST JJ FIRM – ECO KIT CONNECT Rocamed
6 Стент за уретерално шиниране. Катетър от полиуретан (Mono J) с цветни маркировки за дължина 6/7/8Fr – 90cm. Тип отворен/отворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Стоманен  водач с покритие PTFE Ø 0.035i (идивидуално опакован). Избутващо приспособление с високо рентгеноконтрастен метален пръстен 40 см. ROJG4690ST ROJG4790ST ROJG4890ST RocaJJ Soft / Simple J Rocamed
7 Катетър за уретералано шиниране от термочувствителен полиуретан (Double JJ) с една извита част и конец 5/0 в другия край за по добро дрениране и лесно отсраняване. Размери 4,8Fr – 8cm. / 7Fr.-16cm. Тип отворен/отворен. Високо рентгеноконтрастен. Хидролизиран нитинолов  водач тип STIFF Ø 0.035i (идивидуално опакован). Избутващо приспособление със свързващ (заключващ) накрайник и високо рентгеноконтрастен метален пръстен 40 см. ROJV0708ST ROJV0716ST ROJV0500ST JFil® & MiniFil Rocamed
8 Катетър за уретералано шиниране от термочувствителен полиуретан (Double JJ) с  една извита част и конец 5/0 в другия край за по добро дрениране и лесно отсраняване.Размери 4,8Fr.-8cm. / 7Fr. – 16cm. Тип отворен/отворен. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление със свързващ (заключващ) накрайник и високо рентгеноконтрастен метален пръстен 40 см. Без водач. ROJV5708ST ROJV5716ST ROJV5500ST JFil® & MiniFil Rocamed
9 Сет за перкутанна нефростомия, с катетър от полиуретан с извит връх (pigtail), 8/10/12Fr. Стоманен водач с PTFE покритие, извит (J) връх, 80 см. 1бр. игла трокарен тип 18G и 1бр. игла циба тип 22G. 4 дилататора с рамери 8Fr, 10Fr,  12Fr и 14Fr. Конектор за нефростомна торба със спирателен кран. RONP0800ST RONP1000ST RONP1200ST RocaNephro  Pigtail Drainage Kit Rocamed
10 Сет за подмяна на перкутанна нефростомия, с катетър от полиуретан с извит връх (pigtail), 8/10/12Fr. Конектор за нефростомна торба със спирателен кран.  RONS0003ST RONS0004ST RONS0005ST Roca Nephro Pigtail Drainage Kit Rocamed
11 Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 3Fr – 26/28cm. Тип отворен/затворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление. Без водач. 500010      500011 Ureteral stents & sets Plasti-med
12 Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 4,7Fr – 26/28cm. Тип отворен/затворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление. Без водач. 500034      500035 Ureteral stents & sets Plasti-med
13 Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 6Fr – 26/28cm. Тип отворен/затворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление. Без водач. 500070     500071 Ureteral stents & sets Plasti-med
14 Катетър от полиуретан (Double JJ) с цветни маркировки за дължина и връка за отсраняване 7Fr – 26/28cm. Тип отворен/затворен на извитите части. Високо рентгеноконтрастен. Избутващо приспособление. Без водач. 500082     500083 Ureteral stents & sets Plasti-med
15 Сет за перкутанна нефростомия, с катетър от полиуретан с извит връх (pigtail), 8/10/12Fr.  в комплекта има: Водач с извит (J) връх 1бр.,игла с ехогенен връх чиба 8G/22cm 1бр., игла за първоначална пункция 18G/22cm.1бр., дилататори, 1 бр метален обтуратор, конектор за нефростомна торба, нефростомнаторба и диск за задържане на нефростомния катетър. 537041       537044      537045 Pigtail nephrostomy catheters & sets Plasti-med
16 Сет за подмяна на перкутанна нефростомия, с катетър от полиуретан с извит връх (pigtail), 8/10/12Fr. и 1бр. метален обтуратор. 537021      537024      537025 Pigtail nephrostomy catheters & sets Plasti-med
17 Сет за перкутанна нефростомия, с хидрофилен катетър от полиуретан с извит връх (pigtail), 8/10/12Fr.  в комплекта има: Водач с извит (J) връх 1бр.,игла с ехогенен връх чиба 8G/22cm 1бр., игла за първоначална пункция 18G/22cm.1бр., дилататори, 1 бр метален обтуратор, конектор за нефростомна торба, нефростомнаторба и диск за задържане на нефростомния катетър. 540033H    540036H    540037H Hidrophilic multipurpose drainage catheters & sets Plasti-med
18 Сет за подмяна на перкутанна нефростомия, с хидрофилен  катетър от полиуретан с извит връх (pigtail), 8/10/12Fr. и 1бр. метален обтуратор. 540013H    540016H    540017H Hidrophilic multipurpose drainage catheters & sets Plasti-med
19 Сет за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от полиуретан с извит край. Размери на катетъра 10/12/14 и 16Fr. на 65 см дължина с разцепваща се отделима интродюсерна канюла в комплекта. 539001      539002     539003    5390004 Suprapubic catheter sets Plasti-med
20 Нитинолов водач с полиуретаново и хидрофилно покритие. Високо радиоконтрастен. Прав гъвкав връх с дисталност 3см и твърдо тяло (STIFF). Размери  Ø 0.035i на 150 см. ROWP3502ST RocaWire Rocamed
21 TRAXER FLOW DUAL PORT- Гравитационен комплект за иригация за лазерна уретроскопия – 2 шипа ONGT2000ST12 EndoUrology Tubing set Rocamed