БЕЗПЛАТНИ ЕХОГРАФСКИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ през месец юни 2020 г.

  1. Желаещите да бъдат прегледани от д-р Лозева

могат да се запишат на тел.: 02/9268 145 – кабинет  №218

Прегледите ще се извършват:

сряда  от 16.00 ч. – 18.00 ч.

петък от 10.00 ч. – 12.00 ч.

  1. Желаещите да бъдат прегледани от д-р Гачилова

могат да се запишат на тел.: 02/9268 149 – кабинет  №228

Прегледите ще се извършват:

вторник  от 10.00 ч. – 12.00 ч.

четвъртък от 10.00 ч. – 12.00 ч.