Адрес:

Лечебно заведение
София, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А

Тел: +359 2 926 8147

факс: 02/832 30 54
E-mail:director.vmbal@gmail.com