ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ИЛИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Във връзка с необходимостта от осигуряване на медицински изделия, незаплащани от НЗОК или от държавния бюджет, Ви каним да представите оферти за .доставка на медицински изделия по приложени спецификации за…

Continue Reading ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ИЛИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Подкрепа за “Пета МБАЛ – София” ЕАД в борбата срещу COVID-19

Всеки, който желае да подкрепи "Пета МБАЛ - София" ЕАД в борбата срещу COVID-19 може да го направи по следния начин: Дарителска сметка IBAN - BG11SOMB91301027523002 BIG - SOMBBGSF ОБЩИНСКА…

Continue Reading Подкрепа за “Пета МБАЛ – София” ЕАД в борбата срещу COVID-19

Прием на пациенти в условия на COVID-19

ВАЖНО "Пета МБАЛ - София" ЕАД ще приема само пациенти за диализно лечение. Регионалната здравна инспекция издаде заповед за преустановяване приема на пациенти в столичната "Пета МБАЛ- София" ЕАД, заради…

Continue Reading Прием на пациенти в условия на COVID-19

Резултат от проби за COVID-19 на медицинския персонал

Вторите взети проби за COVID-19 на медицинския персонал от отделение по „Пулмология и фтизиатрия” при „Пета МБАЛ – София” ЕАД са ОТРИЦАТЕЛНИ. „Пета МБАЛ –София” ЕАД изказва благодарност на г-жа Йорданка Фандъкова,…

Continue Reading Резултат от проби за COVID-19 на медицинския персонал

Дарение в борбата срещу COVID-19

Днес на 17.03.2020 г.„ОЗОН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, направи дарение от 30 000 лева на „Пета МБАЛ – София” ЕАД за закупуване на 1 брой респиратор за дихателна реанимация и закупуване на лични предпазни средства – защитно…

Continue Reading Дарение в борбата срещу COVID-19

Световен месец за борба с рака на гърдата

Във връзка с реализираната от Първа САГБАЛ „Света София“ кампания  за седма поредна година , в световния месец на борбата с рака на млечната жлеза, "Пета МБАЛ – София” ЕАД ще се…

Continue Reading Световен месец за борба с рака на гърдата

Обява за стажант-одитор

ОБЯВА за Стажант-одитор в звено „Вътрешен одит“ при „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ Цел: Да подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване…

Continue Reading Обява за стажант-одитор

Прегледи с ПЕТ скенер на пациенти с онкологични заболявания

По повод информацията на Министерство на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за изследване на онкоболни, „Пета МБАЛ – София” ЕАД информира, че има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер…

Continue Reading Прегледи с ПЕТ скенер на пациенти с онкологични заболявания