ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ обявява следните конкурси

ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД на основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл.90 и чл. 91 от КТ и чл.14 ал.3 от Правилника за устройството,…

Continue Reading ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ обявява следните конкурси

Безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години

От 20.02.2019 г. по инициатива на Столична община се организира извършването на безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години които не са имунизирани и…

Continue Reading Безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години

Безплатни профилактични прегледи през месец Март

Безплатни профилактични очни прегледи през целия март месец, които ще се извършват в отделение по "Очни болести", което се намира на  7 етаж на лечебното заведение. Прегледите ще се осъществяват всеки…

Continue Reading Безплатни профилактични прегледи през месец Март