Дарение в борбата срещу COVID-19

Днес на 17.03.2020 г.„ОЗОН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, направи дарение от 30 000 лева на „Пета МБАЛ – София” ЕАД за закупуване на 1 брой респиратор за дихателна реанимация и закупуване на лични предпазни средства – защитно…

Continue ReadingДарение в борбата срещу COVID-19

Обява за стажант-одитор

ОБЯВА за Стажант-одитор в звено „Вътрешен одит“ при „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ Цел: Да подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване…

Continue ReadingОбява за стажант-одитор

Прегледи с ПЕТ скенер на пациенти с онкологични заболявания

По повод информацията на Министерство на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за изследване на онкоболни, „Пета МБАЛ – София” ЕАД информира, че има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер…

Continue ReadingПрегледи с ПЕТ скенер на пациенти с онкологични заболявания

ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ обявява следните конкурси

ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД на основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл.90 и чл. 91 от КТ и чл.14 ал.3 от Правилника за устройството,…

Continue ReadingПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ обявява следните конкурси

Безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години

От 20.02.2019 г. по инициатива на Столична община се организира извършването на безплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години които не са имунизирани и…

Continue ReadingБезплатни имунизации за морбили, за лица от 13 месечна вързаст до 18 години

Безплатни профилактични прегледи през месец Март

Безплатни профилактични очни прегледи през целия март месец, които ще се извършват в отделение по "Очни болести", което се намира на  7 етаж на лечебното заведение. Прегледите ще се осъществяват всеки…

Continue ReadingБезплатни профилактични прегледи през месец Март