За максималното удовлетворяване потребностите на пациентите се грижат медицински

екипи от професионалисти-лекари с една и повече специалности и специалисти по

здравни грижи. Те регулират плановия и спешен поток от пациенти с цел оказване на

своевременна, достъпна и квалифицирана медицинска помощ.

В приемно-консултативните кабинети, разположени на два етажа, се извършват

консултации,диагностика, и прием на пациентите.

По желание на пациентите се извършват платени консултации и изследвания от лекар-

специалист по утвърден ценоразпис от ръководството на болницата.

Осъществяват се и медицински услуги по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.

Кабинети:

Регистратура

Вътрешен – спешен кабинет

Ехографски кабинети – 3 бр.

Гастроентерологичен кабинет

Кабинет горна ендоскопия

Кабинет долна ендоскопия

Хематологичен кабинет

Ендокринологичен кабинет

Гинекологичен кабинет

Малка гинекологична операционна

ЕЕГ кабинет

ЕМГ кабинет

Кабинет съдов хирург

Хирургичен-спешен кабинет

Кардиологичен кабинет

Кабинет велоергометрия и Тредмил

Ехокардиoграфски кабинет

ЕКГ кабинет

Педиатричен кабинет

Алергологичен кабинет с алергологична лаборатория

Анестезиологичен кабинет

Урологичен кабинет

Кабинет по уродинамика

Очен кабинет – функционална диагностика и лазер терапея

УНГ кабинет

Отоневрологичен кабинет

Аудиометричен кабинет

Кабинет функционално изследване на дишането

Бронхоскопски кабинет

Мамологичен кабинет с ехограф

Кабинет за мамографии