Отделението разполага с 20 болнични легла.

Тук работят 7 лекари, 8 медицински сестри, 6 санитари, технически секретар.

Висококвалифициран лекарски екип предлага съвременни методи на лечение и

специално внимание на пациентите.

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Отделението разполага с Урологичен кабинет, в който се извършват прегледи,

консултации и урологични манипулации.

УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Петър Велчев Павлов

– Завършва – Висше образование, София-1961г.

– Специалности по време на следване – Урология-1982г., Хирургия 1980г.

– Допълнителни придобити квалификации –Ехография и Ендоскопи

М.с Ц.Чакова Тел: 02 9268 136

СТАЦИОНАР

Хоспитализация се осъществявя чрез направление № 7 , по спешност в

Урологичен кабинет – в работно време на кабинета и от Спешно звено на V МБАЛ –

София – ЕАД /в извън работно време на Урологичен кабинет.

Отделението е с права за издаване на болнични листове.

Началник на Урологично Отделение:

Д- р Атанас Антонов Доков- Тел:02 92 68 229

– Завършва през 1993г- ВМИ –гр.София

– Специалности по време на следване:

– Хирургия придобита – 1999г. при Проф.Баев

– Урология придобита – 2007г. при Проф. М. Цветков,Проф. Панчев и Проф. Чакъров

– Магистратура Медицински Мениджмънт придобита през 2013г при Проф.

Воденичаров

– Придобита специалност по ЕНДО УРОЛОГИЯ- 2002г.,2003г.,2004г.,2005г. при

Проф.Чакъров и Европейско Урологично Дружество.

– Участник в Национален Конгрес по Урология 1995г.,1996г.,1997г.,2002г.,2003г. и от

2010г. до 2017г. постоянен член в секретариата на конгреса и участник с множество

научни публикации и разработки.

– Член на Бългаското Урологично Дружество

– Проведена специализация и придобит сертификат 2010г. Германия- гр. Мюнхен –

Лазерна ЕНДО УРОЛОГИЯ

Проф. Митко Цветков Цветков, дмн – Уролог

– Завършва Медицински Университет- София 1972г.

– 45г.в Урология –Медицинска Академия- София, от шест години в V МБАЛ-София- ЕАД

Д-р Радослав Иванов Младенов , дм. – Уролог

– Завървшва Медицинска академия 1996г.

– Специализира урология в : УМБАЛСМ „ Пирогов”- Клиника по Урология

– Специалност по Урология – МА -2003г.

– Интервенционален ултра звук в Урологията МА- 2003г.

– Курс по Ендоурология МА 2003г.

– Магистратура- Обществено здраве и здравен мениджмънт- ФОЗ – МУ София 2014г.

– Научна и образователна степен „ Доктор „ – ФОЗ- МУ София-2016г.

– Допълнителни придобити квалификации: Ехографска диагностика

Тел. За връзка -0888628137

Д-р Ивалина Иванова Момчилова – Кардиолог- тел.02/9268288

– Завървшва – ВМИ гр. Пловдив – 1979 г.

– Специалност – Вътрешни болести -1984 г.

– Специалност – Кардиология – 1988 г.

От 1985г. до момента работи в V МБАЛ – София.

Д-р Борис Петков – лекар

– Висше образование – Медицна – Завървшва Медицинска академия през 2014г.

– Висше образование – Психология.

Д-р Димитър Стоилов – лекар

– Висше образование- Медицина

Старша медицинска сестра – Румяна Бакалова тел: 029268236

Медицински сестри : тел: 029268236 – Магда Кацарева, А. Райкова, С.Свиленова,

Е. Петкучева, Р.Иванова, ., В.Влъчкова