Намира се на седмия етаж на хирургичния блок.

Разполага с 10 легла. Стаите разполагат със санитарен възел и телевизор.

В отделението се лекуват деца и възрастни пациенти със заболявания в

областта на ото-рино- ларингологията.

Отделението разполага със собствена операционна, която се намира на

територията му.

Има обособени в диагностично консултативния блок Приемно-

консултативен кабинет №202; Аудиологичен кабинет №201 и

Отоневрологичен кабинет №231

В отделението работят четирима лекари с призната специалност по ушно-

носно-гърлени болести и дългогодишен трудов стаж и опит.

Началник отделение: Д-р Петър Бегов – Доктор по медицина

С призната специалност по Ушно-носно- гърлени болести.

Магистър по”Обществено здравеопазване”

Квалификационни курсове по „Аудиология” и „Отоневрология”

Старши ординатор:Д-р Светлана Първанова

С призната специалност по Ушно-носно- гърлени болести и

квалификационен курс по „Аудиология”.

Ординатори:

Д-р Даниела Младенова – С призната специалност по Ушно-носно- гърлени

болести , „Здравен мениджмънт” и квалификационен курс по

„Отоневрология”.

Д-р Вихър Василев – С призната специалност по Ушно-носно- гърлени

болести

В отделението работят високо квалифициран сестрински персонал.

Телефон за контакти: 02/ 92-68- 159