О Б Я В А

“Пета МБАЛ-София” ЕАД отправя призив към всички, които желаят и имат възможност да се включат в набирането на парични средстава, нужни за спешното закупуване на 2 броя пътнически буса 8+1 необходими за транспортирането на пациентите нуждаещи се от хемодиализа в отделение по „Хемодиализа” към лечебнотозаведение .

Сумата необходима за закупуването на 2 броя пътнически буса 8+1 е 100 000 лева с ДДС.

Сметката за набирането на паричните средства е:

Титуляр на сметката „Пета МБАЛ-София” ЕАД

IBAN : BG38SOMB91301027523001

BIC: SOMBBGSF

„Общинска Банка” АД