О Б Я В А – КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

“ПЕТА МБАЛ-София” ЕАД, бул.”Ген.Н.Столетов” № 67А, на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 

 1. Лекар специализант по Очни болести – 2 броя;
 2. Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1 брой;
 3. Лекар специализант по Клинична лаборатория – 1 брой;
 4. Лекар специализант по Кардиология – 1 брой;
 5. Лекар специализант по Урология – 1 брой;
 6. Лекар специализант по Гинекология – 1 брой;
 7. Лекар специализант по Ендокринология – 3 броя;
 8. Лекар специализант по Вътрешни болести – 5 броя;
 9. Лекар специализант по УНГ – 2 броя;
 10. Лекар специализант по Педиатрия – 2 броя;
 11. Лекар специализант по Обща хирургия – 4 броя;
 12. Лекар специализант по Образна диагностика – 2 броя;
 13. Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 5 броя;

 

Документи за участие:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография;
 3. Копие на лична карта;
 4. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
 5. Копие на диплома за придобити специалности /ако има такива/;
 6. Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа /за кандидатите, които не работят на трудов договор в Пета МБАЛ-София ЕАД/;
 8. Свидетелство за съдимост /за кандидатите, които не работят на трудов договор в Пета МБАЛ-София ЕАД/;
 9. Копие от трудови книжки или Справка за трудов стаж от текуща месторабота.

 

            Конкурсът ще се проведе чрез събеседване.

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите се подават в деловодството на болницата в запечатан плик- бул.”Ген.Н.Столетов” № 67А, гр. София.  Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата, до 04.02.2021 г. включително.

Тел. за справки: 02 92 68 180.