Прегледи с ПЕТ скенер на пациенти с онкологични заболявания

По повод информацията на Министерство на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за изследване на онкоболни, „Пета МБАЛ – София” ЕАД информира, че има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер на пациенти с онкологични заболявания. На телефон 0700 11 248 от 08:00 до 15:30 часа може да бъде записан ден и час за провеждане на изследването.

ПЕТ/СТ ( позитронно-емисионна томография с компютърна томография) е най-модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни заболявания. Прилага се за точно определяне на стадия на болестта, за проследяване и откриване на рецидиви и/или метастази, както и за оценка на ефекта от лечението. Изследването е показано при злокачествени заболявания на белия дроб, на млечната жлеза, на храносмилателния тракт, на главата и шията, на женските гениталии, на отделителната система, при лимфоми, меланоми и др.

ПЕТ/СТ установява промени на клетъчно ниво с голяма точност и чувствителност по-рано от другите образни методи. Използваният радионуклид е с кратък период на полуразпад, отделя се бързо от организма и облъчването не носи рискове, сравнени с ползата. Методът е неинвазивен, безболезнен и без противопоказания, освен бременност.