Предложение за места за специализанти държавна поръчка, които предстоят да бъдат определени в срок до 15.08.2022г.

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за заявяване на интерес Крайна дата за заявяване на интерес Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Кардиология 1 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
2 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Пулмология и фтизиатрия 2 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
3 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Гастроентерология 3 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
4 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Педиатрия 2 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
5 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 4 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
6 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Акушерство и гинекология 2 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
7 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Урология 1 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
8 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Патология 1 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
9 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Ендокринология 3 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
10 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Хирургия 6 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
11 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Физиотерапия и рехабилитация 2 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
12 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД УНГ 2 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да
13 МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД Образна диагностика 2 21.03.2022г. 10.04.2022г. Светлана Петрова – н-к “ЧР и СДК”    тел: 02 92 68 180 да