ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ИЛИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Във връзка с необходимостта от осигуряване на медицински изделия, незаплащани от НЗОК или от държавния бюджет, Ви каним да представите оферти за .доставка на медицински изделия по приложени спецификации за нуждите на ПЕТА МБАЛ ЕАД.

Офертите се подават за медицински изделия за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр, подробно описани по вид, търговска номенклатура (каталожни номера), единични цени и принадлежност към вид дейности в приложена техническа спецификация.

Офертите се подават на хартиен носител в деловодството на болницата до 16 часа на 26.05.2020г.

N Описание
1 ХЕРНИАЛНИ МАКРОПОРОЗНИ ТРИИЗМЕРНИ МОНОФИЛАМЕНТНИ ПЛАТНА
1.1 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 11×06 см
1.2 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 15×10 см
1.3 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 15×15 см
1.4 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 15×15 см с централен маркер за ориентация
1.5 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 20×20 см с централен маркер за ориентация
1.6 Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 – 3,0 мм, дебелина на нишката 0,7 мм и плътност от 64g/m², размер 30×30 см с централен маркер за ориентация
2 ЛЕКИ МАКРОПОРОЗНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
2.1 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06 cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.2 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х07.5cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.3 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х10cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.4 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х15cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.5 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 20х20cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.6 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 30х30 cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.7 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 45х30cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.8 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
2.9 Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2, с размери 15х07.5cm и дебелина на нишката от 0.6mm.
3 ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ОЛЕКОТЕНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
3.1 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 6х11 см
3.2 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х10 см
3.3 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х15 см
3.4 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 20х20 см
3.5 Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери30х30 см
4 САМОФИКСИРАЩИ СЕ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
4.1 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 12Х08 см
4.2 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 12Х08 см
4.3 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 14Х09 см
4.4 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 14Х09 см
4.5 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х09 см
4.6 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х15 см
4.7 Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от
монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво 12×08 см
4.8 Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от
монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно 12×08 см
5 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX  ОКРЪЖНОСТ
5.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър.
5.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър.
5.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър.
6 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX  ОКРЪЖНОСТ, С КОНЕЦ
6.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране.
6.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране.
6.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране.
7 ДВУКОМПОНЕНТНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX
7.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm.
7.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm.
7.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm.
7.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm.
7.5 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm.
7.6 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm.
8 ДВУКОМПОНЕНТНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX OS
8.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 8cm в диаметър при отворен перитонеум.
8.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15x10cm, при отворен перитонеум.
8.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20x15cm, при отворен перитонеум.
8.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25x20cm, при отворен перитонеум.
8.5 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30x20cm, при отворен перитонеум.
9 ДВУКОМПОНЕНТНИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX С КОНЕЦ
9.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. С допълнителни конци за фиксиране.
9.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. С допълнителни конци за фиксиране.
9.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. С допълнителни конци за фиксиране.
9.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. С допълнителни конци за фиксиране.
9.5 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. С допълнителни конци за фиксиране.
9.6 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. С допълнителни конци за фиксиране.
10 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX – елипсовидни
10.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 17х10cm.
10.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm.
10.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm.
10.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm.
11 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА SYMBOTEX – ДРУГИ, С КОНЕЦ
11.1 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 17х10cm. С допълнителни конци за фиксиране.
11.2 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. С допълнителни конци за фиксиране.
11.3 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. С допълнителни конци за фиксиране.
11.4 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. С допълнителни конци за фиксиране.
12 ПЛАТНА ЗА ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ
12.1 Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 4,5 см, максимум 5 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне;
12.2 Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 6,5 см, максимум 7 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне;
12.3 Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 8,5 см, максимум 9 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне;
13 ПЛАТНА АЗ ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ
13.1 Двукопонентно мултифиламентно полиестерно платно с антиадхезивна бриера изградена от свински колаген за диафрагмални и хиатални хернии, размери 8х8 см
13.2 Двукопонентно мултифиламентно полиестерно платно с антиадхезивна бриера изградена от свински колаген за диафрагмални и хиатални хернии, размери 9х9 см
13.3 Двукопонентно мултифиламентно полиестерно платно с антиадхезивна бриера изградена от свински колаген за диафрагмални и хиатални хернии, размери 8,5х8 см
14 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА ЗА ЛАПАРОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ
14.1 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 13X09 см
14.2 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 13X09 см
14.3 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 10X15 см
14.4 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 10X15 см
14.5 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 10X15 см
14.6 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 16Х12 см
14.7 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 16X12 см
14.8 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 16X12 см
14.9 Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна. С размери 16X14 см
15 ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА ОТ ЕСТЕСТВЕН КОЛАГЕН
15.1 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X1.50 X1
15.2 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X0.50 X1
15.3 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.00 X1
15.4 Стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.50 X1
15.5 (K) KIT PERMACOL COLLAGEN PASTE X1 – кит, паста
16 ДРУГИ ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
16.1 Плоско полипропиленово платно за херниопластика
17 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА
17.1 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36 см рамо и 15 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина.
17.2 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 18 см рамо и 20 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина.
17.3 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36см рамо и 30 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина.
17.4 Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 10 броя такове в пълнител.
17.5 Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 3 пълнителя с по 10 броя такове във всеки.
17.6 Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, 30 хеликообразни фиксатора от титан
18 ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ TRIЕЕА
18.1 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm; 28мм диаметър на главата, дължина 22см
18.2 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm; 28мм диаметър на главата, дължина 22см
18.3 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm; 31мм диаметър на главата, дължина 22см
18.4 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm; 31мм диаметър на главата, дължина 22см
18.5 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm; 33мм диаметър на главата, дължина 35см
18.6 Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, с 3 реда циркулярно наредени и различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm; 33мм диаметър на главата, дължина 35см
19 ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ EEA
19.1 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 21мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите
19.2 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите
19.3 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 28мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите
19.4 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава,правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 31мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите
19.5 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 33мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите
19.6 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите
19.7 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 28мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите
19.8 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 21мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите и дълъг шафт
19.9 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите и дълъг шафт
19.10 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 25мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите и дълъг шафт
19.11 Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 33мм диаметър на главата, 4,8мм височина на скобите и дълъг шафт
20 ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ PREMIUM
20.1 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 21мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите
20.2 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 25мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите
20.3 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 28мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите
20.4 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 31мм диаметър на главата, 26 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите
20.5 Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 34мм диаметър на главата, 30 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите
ХЕМОРОИДАЛНИ УШИВАТЕЛИ
Хемороидален ушивател 33мм/ 3,5мм
Хемороидален ушивател 33мм/ 4.8мм
21 ЛИНЕАРНИ УШИВАТЕЛИ GIA
21.1 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
21.2 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
21.3 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
21.4 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
21.5 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
21.6 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
21.7 Механични ушиватели за еднократна употреба, за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и директно насочване, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева, презареждане с пълнители с различна височина на скобите
22 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ GIA
22.1 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева
22.2 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева
22.3 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева
22.4 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева
22.5 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева
22.6 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева
22.7 Пълнител за механичен ушивател, еднократен, за едновременно ушиване и разрязване, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева
23 ЛИНЕАРНИ УШИВАТЕЛИ TA
23.1 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.2 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 30мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.3 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 30мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.4 Механичен ушивател,еднократен,за налагане на троен линеен шев,с правоъгълно сечение на скобите,3,5мм височина на скобите,45мм дъжина на шева,възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.5 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.6 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.7 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.8 Механичен ушивател, еднократен ,за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 90мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
23.9 Механичен ушивател, еднократен, за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дъжина на шева, възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите
24 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕАРНИ УШИВАТЕЛИ TA
24.1 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева
24.2 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите ,3,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева
24.3 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 30мм дължина на шева
24.4 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева
24.5 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева
24.6 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева
24.7 Пълнител за механични ушиватели,с правоъгълно сечение на скобите,4,8мм височина на скобите,60мм дължина на шева
24.8 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите ,3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева
24.9 Пълнител за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева
25 РЪКОХВАТКИ ENDOGIA
25.1 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите на 4 степени до 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 6см, за отворена хирургия
25.2 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите на 4 степени до 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 16см, за ендоскопска хирургия
25.3 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите на 4 степени до 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 26см, за ендоскопска хирургия
25.4 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите в 2 степени 22 и 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм. до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 6см, за отворена хирургия
25.5 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите в 2 степени 22 и 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм. до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 16см, за ендоскопска хирургия
25.6 Ръкохватка за всички видове пълнители за ендоскопски ушиватели с възможност за ротация на ствола до 360 градуса и артикулация на пълнителите в 2 степени 22 и 45 градуса. Възможност за презареждане на различни по дължина пълнители – 30, 45 и 60мм. до 25 пъти за една процедура. Дължина на шафта 26см, за ендоскопска хирургия
26 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ ENDOGIA С АРТИКУЛАЦИЯ
26.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 30мм дължина на шева, 2мм височина на скобите
26.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 30мм дължина на шева, 2,5 мм височина на скобите
26.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 30мм дължина на шева,3,5 мм височина на скобите
26.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 2мм височина на скобите
26.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите
26.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите
26.7 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите
26.8 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 60мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите
26.9 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите
26.10 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, артикулация до 45ᵒ, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите
27 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ ENDOGIA БЕЗ АРТИКУЛАЦИЯ
27.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с  два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 30мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите
27.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател  с два тройнитри реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 30мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите
27.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател  с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 30мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите
27.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите
27.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите
27.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите
27.7 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите
27.8 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 60мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите
27.9 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите
27.10 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда титаниеви скоби, вграден нож, прав, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите
28 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЕНДОСКОПСКИ УШИВАТЕЛИ Endo GIA TriStaple С ДВА ТРОЙНИ РЕДА  РЕДА СКОБИ С РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АРТИКУЛАЦИЯ
28.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 30мм дължина на шева
28.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 45мм дължина на шева
28.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 45мм дължина на шева
28.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож в пълнителя, ртикулация на главата, 45мм дължина на шева
28.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 45мм дължина на шева
28.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 60мм дължина на шева
28.7 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 60мм дължина на шева
28.8 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож в пълнителя, артикулация на главата, 60мм дължина на шева
29 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ Endo GIA TriStaple С ИЗВИТ ДИСТАЛЕН КРАЙ
29.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2mm; 2mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 30мм дължина на шева
29.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm; 3mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 30мм дължина на шева
29.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm; 4mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева
29.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2mm; 2mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева
29.5 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm; 3mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева
29.6 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm; 4mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 60мм дължина на шева
29.7 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm; 3mm, вграден нож, артикулация на главата, закривен връх на наковалнята, 60мм дължина на шева
30 ДЪГООБРАЗНИ ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЛИНЕРАНИ УШИВАТЕЛИ Endo GIA Tristaple с два тройни реда различни по височина скоби и вграден нож
30.1 Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (3,0мм;3,5мм;4,0мм) с вграден нож
30.2 Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (2,0мм;2,5мм;3,0мм) с вграден нож
30.3 Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (4,0мм;4,5мм;5,0мм) с вграден нож
31 Пълнители EndoGIA С РЕЗОРБЕРУЕМО ПЛАТНО ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА ШЕВА
31.1 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож, артикулация на главата, 45мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева
31.2 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож, артикулация на главата, 45мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева
31.3 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm, вграден нож, артикулация на главата, 60мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева
31.4 Пълнител за универсален ендоскопски ушивател с два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm, вграден нож, артикулация на главата, 60мм дължина с вградено резорберуемо платно за подсилване на шева
32 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛАПАРОСКОПСКИ ДОСТЪП- ТРОАКАРИ
32.1 VersaOne™ оптичен троакар с резбована  канюла  5х70 mm
32.2 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 5х100 mm
32.3 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  5х150 mm
32.4 VersaOne™ оптичен троакар с 2 резбовани канюли 5х100 mm
32.5 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  11х100 mm
32.6 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  11х150 mm
32.7 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла  12х70 mm
32.8 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 12х100 mm
32.9 VersaOne™ оптичен троакар с гладка канюла 12х100 mm
32.10 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 12х150 mm
32.11 VersaOne™ оптичен троакар с резбована канюла 15×100 mm 6
32.12 VersaOne™ троакар на Хасан с объл връх и устройство за фиксация, гладка канюла  12 mm 100 mm
32.13 VersaOne™ троакар с острие и резбована канюла  5х70 mm
32.14 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  5х100 mm
32.15 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  5х70 mm
32.16 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  5х100 mm
32.17 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  11х100 mm
32.18 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  11х100 mm
32.19 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  12х100 mm
32.20 VersaOne™ троакар с острие и  резбована канюла  12х150 mm
32.21 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  12х100 mm
32.22 VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла  12х150 mm
32.23 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла  5 mm 70 mm
32.24 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла  5 mm 100 mm
32.25 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла  5 mm 150 mm
32.26 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 11 mm 100 mm
32.27 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 12 mm 70 mm
32.28 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 12 mm 100 mm
32.29 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с гладка канюла 12 mm 100 mm
32.30 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 12 mm 150 mm 6
32.31 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 15 mm 100 mm 6
32.32 VersaOne™ разслояващо острие, без нож с  резбована канюла 15 mm 150 mm 6
32.33 VersaOne™ универсална резбована канюла 5х100 mm
32.34 VersaOne™ универсална резбована канюла 5х70 mm
32.35 VersaOne™ универсална резбована канюла 5х150 mm
32.36 VersaOne™ универсална резбована канюла 11х100 mm
32.37 VersaOne™ универсална резбована канюла  12х100 mm
32.38 VersaOne™ универс. гладка канюла 12х100 mm
32.39 VersaOne™ универсална резбована канюла  12х150 mm
32.40 Кит за еднопортова хирургия за абдоминално или трансанално въвеждане, състоящ се от порт от гъвкава пластмаса с 4 отверстия и тюбинг за инсуфлация/евакуация на газ
32.41 Кит за еднопортова хирургия за абдоминално или трансанално въвеждане, състоящ се от порт от гъвкава пластмаса с 4 отверстия и тюбинг за инсуфлация/евакуация на газ, три 5мм канюли, един 5мм обтуратор с тъп връх, една 5-12мм канюла и един 12мм обтуратор
32.42 Игла за инсуфлация (Верес) 120мм
32.43 Игла за инсуфлация (Верес) 150мм
33 БАЛОННИ ТРОАКАРИ
33.1 Троакар “Хасан” 10 мм, с адаптор 5/7/8мм
33.2 Балонен троакар кръгъл адаптор 5/7,8
33.3 Дисекционен балон за разделяне на тъкани с помпа, разтваряща оптимално балона след 30-40 ръчни напомпвания с въздух. Балонът е с обла форма.
33.4 Дисекционен балон за разделяне на тъкани с помпа, разтваряща оптимално балона след 50 ръчни напомпвания с въздух. Балонът е с бъбрековидна форма.
33.5 Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 10 – 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп.
33.6 Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп.
33.7 Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с овален балон за достъп.
34 ПОЛИМЕРНИ ЕКАРТЬОРИ (Wound protector)
34.1 LGE Полимерен екартьор 9-14CM
34.2 Полимерен екартьор 5-9 см
34.3 SML Полимерен екартьор 2.5-6CM
34.4 XSM Полимерен екартьор
35 ЕНДОБЕГ
35.1 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 7,7 х 15см;
20,9см дължина на канюлата
35.2 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 13 х 20,48см
20,9см дължина на канюлата
36 ЕНДОКЕЧ
36.1 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 6,4 х 15см
29,5см дължина на канюлата; 190сс
36.2 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, р-ри 13 х 23см, 29, 5см дължина на канюлата; 1500сс
36.3 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, преминава през троакар с диаметър 10мм, вместимост 275мл
36.4 Торбички за спесимен за ендоскопска хирургия, преминава през троакар с диаметър 12мм, вместимост 1200мл
37 ЕНДОЛУУП
37.1 Ендо примка с водач 2/0 , 52см
37.2 Ендо примка с водач 0 , 52см
37.3 Ендо примка с водач 2/0 , 52см
37.4 Ендо примка с водач 0 , 52см
37.5 Ръкав за ендоскопска камера
37.6 Клипси
38 ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ
38.1 Конец V-LOC* 90 3-0 VIO 45CM V20
38.2 Конец V-LOC* 90 2-0 VIO 45CM V20
38.3 Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с кукички 3-0, 1/2 26mm, 15 cm дължина на конеца, цвят виолетов.
38.4 Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с кукички 3-0, 1/2 26mm, 23 cm дължина на конеца, цвят виолетов.
38.5 V-LOC 180 резорбуруем Size 2-0 (3 Metric), 18 inches (45 cm) зелен  V-20 игла
39 ДРУГИ
39.1 ENDO SLIDE* ендоскопски възлоизбутвач
39.2 Игла за позициониране на конци
39.3 Касетка,заредена с 3 конеца 2-0,плетен полиестер,дължина 18см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев
39.4 Касетка,заредена с  конец 2-0,плетен полиестер,дължина 18см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев, 12 конеца в опаковка
39.5 Касетка,заредена с  конец 2-0,плетен полиестер,дължина 120см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев, 12 конеца в опаковка
39.6 Ендоскопски граспери, 31см дължина
39.7 Ендоскопски граспер тип ENDO BABCOCK за еднократна употреба 10мм
39.8 Ендоскопски граспер тип ENDO CLINCH II 5мм
39.9 Ендоскопски ретрактор ENDO RETRACT II с 5 пръста
39.10 Ендоскопски ножици, закривени, 31см дължина
39.11 Ендоскопски дисектори, 31см дължина
39.12 Ендоскопски инструмент за автоматичен шев,диаметър 10мм,дължина 32см,с възможност за подаване на ендоскопската игла от единия на другия работен бранш
39.13 ENDOPEANUT 5MM – мек ретрактор- тампон, 5мм диаметър, дължина 45см 3 X4 в опаковка
39.14 Касетка,заредена с  3 конеца 2-0,плетен полиестер,дължина 120см,нерезорбируем,за употреба с инструмент за ендоскопски шев
39.15 SURGIWAND II 5MM – Инструмент за сукция-иригация без тръбна система за еднократна употреба, 34 см дължина на шафта
39.16 SURGIWAND II 5MM – Инструмент за сукция-иригация с тръбна система за еднократна употреба, 34 см дължина на шафта
40 ХЕМОСТАТИЧЕН ПАЧ Veriset
40.1 Хемо пач 2х4 см
40.2 Хемо пач 5х10 см
40.3 Хемо пач 8х16 см
42 ТЪКАННО ЛЕПИЛО ЗА КОЖА
42.1 Тъканно лепило CM001 FLRXIFUZE
44 ИНСТРУМЕНТИ LigaSure ЗА ЛАПАРОСКОПСКА Х-Я
44.4 LigaSure L-Hook 5mm 37CM, лапаро, комб с моноплярен режим, еднокр.
45 ВЪТРЕОЧНИ ЛЕЩИ
45.1 Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, акрилна (хидрофобна) предварително хидрирана до 4%, моноблок (single piece), монофокална, асферична,без аберационна оптика, дължина 12.5мм, размер на оптиката 6мм, С-loop хаптики, А-константа 118.7 диоптри: от 0 до 34,0 в комплект с еднократен инжектор
45.2 Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, хидрофилна 26%, моноблок (single piece), монофокална,асферична,безаберацинна, дължина 10.5/10.7/11.0мм, размер на оптиката 6 мм, 4 точкова фиксация на хаптиките, А-константа 118.0,диоптри: от 0 до +30, в комплект с еднократен инжектор
45.3 Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, хидрофилна 26%, моноблок (single piece), монофокална А-константа 119.0, дължина 13 мм, размер на оптиката 6 мм, С-loop хаптики фенестрирани,А-константа 119.0, диоптри: от -10 до +40,в комплект с еднократен инжектор
45.4 I-Stream- Заднокамерна, мека (сгъваема), UV филтър, акрилна, хидрофилна 26%, моноблок (single piece), монофококална,асферична с правоъгълен ръб на оптика и хаптика с 4-ри точкова фиксация,ангулация 5 градуса, дължина 11мм, размер на оптиката 6мм, А-константа 118.2, диоптри: от 9 до 30,0,в комплект с еднократен инжектор
45.5 Мека вътреочна леща – моноблок , хаптики 2бр. хидрофобни с PMMA връх , модифицирано С , диаметър на оптиката-6 мм, външен диаметър-12.50 мм, ангулация-5°, aсферична,360° ръб на оптиката, оптичен диапазон – от 6.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър и филтър за синята светлина. Материал – хидрофобен акрилат.А-константа 118.4. Предварително заредена в инжектор с размер на инцизията – < 2.2 мм,място за имплантиране- в сака.
46 КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ
46.1 Оцветител-тарпан Блу-Трипаново синьо 0.6mg/ml, високопречистен разтвор за ендо приложение, флакон 1ml за еднократна употреба
46.2 Вискоеластик гел-2% натриев хиалуронат, вискозитет 40-60000 mPa.s, осмоларитет 250-350mOsmol/l, pH 7.0-7.5, 1.0ml  еднократна спринцовка с канюла 27G
46.3 Вискоеластик гел-3% натриев хиалуронат, вискозитет 160-200000 mPa.s, осмоларитет 250-350mOsmol/l, pH 7.0-7.5, 1.0ml  еднократна спринцовка с канула 25G
46.4 Вискоеластик гел- 2% хидроксипропил метилцелулоза HPMC, вискозитет2-4000 mPa.s, осмоларитет 250-350mOsmol/l, pH 7.0-7.5, 2.0ml  еднократна спринцовка с канюла 27G
47 Хиброфибърни хирургични покривни превръзки със сребро
47.1 Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2% сребърни йони 9см/10см
47.2 Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2% сребърни йони 9см/15см
47.3 Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2% сребърни йони 9см/25см
47.4 Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2% сребърни йони 9см/35см
47.5 Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма, размер 15см./15см.
47.6 Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма, размер 20см./30см.
47.7 Стерилен, бактерициден хидрофибърен тампон с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма, размер  2см./45см.
47.8 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, размер: 15см./20см.
47.9 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, размер: 17,5см./17,5см.
47.10 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, за пета, размер: 19,8см./14см.
47.11 Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, за сакрална област, размер: 20см./16,9см.
48 Комплекти за лечение на рани с отрицателно налягане
48.1 Малка превръзка от черна гъба с размери 10 х 7.5 х 3.3 см
48.2 Средна превръзка от черна гъба с размери 18 х 12.5 х 3.3 см
48.3 Голяма превръзка /L/  от черна гъба с размери 26 х 15 х 3.3 см
48.4 Голяма превръзка /ХL/  от черна гъба с размери 60 х 30 х 1.5 см
48.5 Малка превръзка от гъба със сребърно покритие с размери 10 x 7.5 x 3.2 см
48.6 Средна превръзка от гъба със сребърно покритие с размери 18 х 12.5 х 3.3 см
48.7 Голяма превръзка от гъба със сребърно покритие с размери 26 x 15 x 3.2cm см
48.8 Малка превръзка от бяла гъба 10 x 7.5 x 1 см с порт за контрол на херметизацията, фолио
48.9 Голяма превръзка от бяла гъба 10 x 15 x 1 см с порт за контрол на херметизацията, фолио
48.10 Стерилен Канистер /Контейнер/ 500ml с гел
48.11 Допълнителен комплект Фолио
48.12 Y-Конектор /стерилен/
48.13 Порт със самозалепваща подложка и контролиране на залепването.
49 Анимикробно инцизионно фолио
49.1 АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО. от полиестерен филм. съдържащо 0.092 мг/кв.см, йодофор.висока степен на адхезия. Клас 3, гама стерилизация. Да осигуряват продължителна антимикробна активност до 7 часа и намаляване риска от хирургично замърсяване. 15x20cm зона на инцизия 10х20см
49.2 АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО. от полиестерен филм. съдържащо 0.092 мг/кв.см., йодофор.висока степен на адхезия. Клас 3, гама стерилизация. Да осигуряват продължителна антимикробна активност до 7 часа и намаляване риска от хирургично замърсяване. 44x35cm зона на инцизия 34х35см
49.3 АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО. от полиестерен филм. съдържащо 0.092 мг/кв.см., йодофор.висока степен на адхезия. Клас 3, гама стерилизация. Да осигуряват продължителна антимикробна активност до 7 часа и намаляване риска от хирургично замърсяване. 66x60cm зона на инцизия 56х60см
49.4 АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО. от полиестерен филм. съдържащо 0.092 мг/кв.см., йодофор.висока степен на адхезия. Клас 3, гама стерилизация. Да осигуряват продължителна антимикробна активност до 7 часа и намаляване риска от хирургично замърсяване.66x45cm зона на инцизия 56х45см
50 Консумативи  за дългосрочно ентерално хранене
50.1 Перкутанна гастростома сет  за дългосрочно ентерално хранене; тъканно съвместима сонда от полиуретан, прозрачна, идеална визуализация на Ro-контрастно вещество; канюла за пункции с обезопасена валва; скалпел за инцизия; ролка с двоен конец и апликатор;  ENFit накрайник за прикачване; размери CH 9, 15 и 20, дължини 30-35 см.
50.2 Мултилуменна трансназална сонда за гастриална декомпресия и ентерално йеюнално хранене; тъканно съвместима, идеална визуализация на Ro-контрастно вещество; интегриран тефлонов мандрен за инжектиране на контрастно вещество и лубрикант; ENFit накрайник; от полиуретан, прозрачна, MCT като лубрикант; CH 16/9, дължина 150 см
50.3 Двулуменна трансназална сонда за йеюнално ентерално хранене и гастриална декомпресия; тъканно съвместима; рентгеноконтрастна, полиуретанова тръба; маркировка на 10 см.; MCT като лубрикант; ENFit накрайник, CH16/8, дължина 270 см, за поставяне под ендоскопски контрол
50.4 Хирургична йеюнална сонда CH 9 за ентерално хранене, тъканно съвместима; рентгеноконтрастна; полиуретанова тръба; вътрешен диаметър 1,9 мм., външен 2,9 мм.; дължина 75 см.