ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ИЛИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ: Предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр. “ Срок на договора:…

Continue ReadingДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

СЪОБЩЕНИЕ МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД организира безплатни профилактични прегледи

Безплатни профилактични прегледи в отделение по „Очни болести”. Ще се профилактират следните групи очни заболявания: Диабетна ретинопатия. Макулна дегенерация. Пост Ковид синдром в очната практика. Глаукома – измерване ВОН. Прегледите…

Continue ReadingСЪОБЩЕНИЕ МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД организира безплатни профилактични прегледи

Предложение за места за специализанти държавна поръчка, които предстоят да бъдат определени в срок до 15.08.2022г.

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за заявяване на интерес Крайна дата за заявяване на интерес Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)…

Continue ReadingПредложение за места за специализанти държавна поръчка, които предстоят да бъдат определени в срок до 15.08.2022г.

Г Р А Ф И К за явяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжности „Началник отделение” и „Главна медицинска сестра”,

Г  Р  А  Ф  И  К  за явяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжности „Началник отделение” и „Главна медицинска сестра”, съгласно Заповед № 50/21.02.2022 г. по реда на…

Continue ReadingГ Р А Ф И К за явяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжности „Началник отделение” и „Главна медицинска сестра”,

Протокол за допускане на участие в конкурса за началници на отделения

УТВЪРДИЛ  д-р  БОРИЛ  ПЕТРОВ Изпълнителен директор на МБАЛ” Княгиня Клементина „– София  ЕАД П  Р  О  Т  О  К  О  Л  Днес 17.02.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 49/16.02.2022г.…

Continue ReadingПротокол за допускане на участие в конкурса за началници на отделения

На основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения

На основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, Раздел IV от Глава V от КТ и чл.6, чл. 20, ал.3 и чл.27, ал.1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред на МБАЛ Княгиня…

Continue ReadingНа основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения

Конкурс за Началници на отделения и Главна медицинска сестра от 14.12.2021 година

МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД  обявява конкурс с прием на документи за срок 30 календарни дни от датата на публикуване обявата за конкурса,  до 14.01.2022 г. включително, на основание чл.…

Continue ReadingКонкурс за Началници на отделения и Главна медицинска сестра от 14.12.2021 година

О Б Я В А

“Пета МБАЛ-София” ЕАД отправя призив към всички, които желаят и имат възможност да се включат в набирането на парични средстава, нужни за спешното закупуване на 2 броя пътнически буса 8+1…

Continue ReadingО Б Я В А